Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

Κάτι φαίνεται να αλλάζει!


Η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελούσε πάντα μια καλή ευκαιρία παροχολογίας και υποσχέσεων για την εκάστοτε κυβέρνηση της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.
Υποσχέσεις που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν, ούτε μπορούσαν άλλωστε..

Η κοινωνία της ανατροφοδότησης απατηλών προσδοκιών συνέχιζε να ζητάει αυτά που δεν γίνονται με την πολιτική ηγεσία να τα προσφέρει απλόχερα και με το παραπάνω.

Κάτι φαίνεται να αλλάζει!

Όχι μόνο από την αλλαγή της πολιτικής σκηνής αλλα κυρίως στον απλό κόσμο.

Ας είμαστε ειλικρινείς η πολιτική συνέπεια εκφράζει την συνέπεια της κοινωνίας στις αρχές της σύγχρονης δημοκρατίας.

Ίσες ευκαιρίες, κράτος με δίκαιες και γρήγορες διαδικασίες, ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων και  στοχευμένες παρεμβάσεις στην καθημερινότητα μας μπορούν να κάνουν την διαφορά.

Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τα αποτελέσματα της ανασύστασης ενός σύγχρονου κράτους ;

Ενός κράτους που πρέπει :
Nα πληρώνουμε τους φόρους και τις εισφορές που μας αναλογούν.
Να τηρούμε τις σειρές αναμονής.
Να τυγχάνουμε όλοι οι πολίτες την ίδια αντιμετώπιση από αυτό.
Να καπνίζουμε εκτός των κλειστών χώρων και όπου αυτό επιτρέπεται.
Να μην ρυπαίνουμε το περιβάλλον με σκουπίδια και να απαιτούμε την ανακύκλωση παντού!
Να συμμετέχουμε και να προτείνουμε με τις ιδέες μας και την θέληση μας για ένα καλύτερο μέλλον γιατι ... το κράτος είμαστε εμείς.

Κάτι φαίνεται να αλλάζει!

Η κάθε κυβέρνηση έχει τον πολύ σημαντικό ρόλο να νομοθετεί και να οδηγεί!
Ας μη γελιόμαστε, εφαρμόζουμε μοντέλα δοκιμασμένα και λειτουργικά σε ευρωπαϊκές χώρες και μη. Το πρόβλημά μας είναι η (μη) εφαρμογή των νόμων και η (μη) οργάνωση του κρατικού μηχανισμού.

Σύγχρονη αντίληψη διοίκησης , τεχνολογία πληροφορικής και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό αποτελούν το μυστικό της επιτυχίας.

- Άμεση αξιοποίηση των επιστημόνων που κάθε χρόνο φεύγουν από την χώρα μας ως δώρο σε κράτη  του εξωτερικού.
- Αξιολόγηση του υπάρχοντος δυναμικού σε υπηρεσίες, υπουργεία και τοπική αυτοδιοίκηση
- Εκπαίδευσή τους σε τομείς πληροφορικής και ειδικότητας.
- Σύνδεση της εξέλιξης τους με δίκαια και αντικειμενικά κριτήρια.

Όλα αυτά φυσικά όχι μόνο στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Η ελληνική επιχειρηματικότητα απαρτίζεται (στο μοναδικό παγκόσμιο ποσοστό του 80%) από οικογενειακές επιχειρήσεις και σχέσεις "αίματος".

Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί μια καλή ιδέα και ένα καλοκουρδισμένο μηχανισμό να την υποστηρίξει και να παράγει πλούτο*.

* Η έννοια του πλούτου δεν είναι φυσικά το θησαυροφυλάκιο του scroutz mak duck αλλά η ανάπτυξη εργασίας, κεφαλαίων και υπεραξιών μέσα από σκληρή δουλειά και ρίσκο.

Και στον ιδιωτικό τομέα λοιπόν :
- Eφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διοίκησης με την βοήθεια της τεχνολογίας και εξειδικευμένων εξωτερικών συμβούλων.
- Αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού με σπουδές και εφόδια.
- Αξιολόγηση των ανθρώπων και εκπαίδευση τους.
- Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει διακριτούς ρόλους με αυτούς της οικογένειας.

Κάτι φαίνεται να αλλάζει!

Οφείλουμε όλοι να συνδράμουμε στις αλλαγές που έρχονται και να απαιτήσουμε να τρέξουν όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Το χρωστάμε σε αυτούς που έρχονται.. 

bkarkelisΤρίτη, 6 Αυγούστου 2019

Τα ηλεκτρονικά βιβλία έρχονται και εμείς σας τα παρουσιάζουμε...
Online στους servers της ΑΑΔΕ και όχι σε κάποιο ντουλάπι στο λογιστήριο ή στο σπίτι, θα φυλάσσονται στην πραγματικότητα πλέον τα βιβλία εσόδων – εξόδων κάθε επιχείρησης και ελεύθερου επαγγελματία. Οι ελεγχόμενοι  που θα καλούνται για έλεγχο, θα πρέπει να δικαιολογήσουν τυχόν αποκλίσεις από τα στοιχεία που ήδη γνωρίζουν στην εφορία για αυτούς οι ελεγκτές, πριν καν εκδώσουν εντολές ελέγχου.
Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα λέγεται «myDATA» (δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application), με βάση το οποίο η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Κέρδη για όλους

Με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ, τα οποία παρουσιάστηκαν επισήμως χθες από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, διευκολύνονται οι επιχειρήσεις για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, καθώς οδηγούν σε αυτόματη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).

Ταυτόχρονα όμως με τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ λειτουργούν και ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Για παράδειγμα, αν ο Λήπτης διαβιβάζει Αντικριζόμενα Παραστατικά ημεδαπής, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον Εκδότη, δημιουργείται λόγος φορολογικού ελέγχου της ασυμφωνίας με τα ηλεκτρονικά βιβλία του Εκδότη.

Η επιτάχυνση των ελέγχων πάντως, επιφέρει και οφέλη υπέρ των συνεπών επιχειρήσεων, όπως την ταχύτερη επιστροφή των φόρων που δικαιούνται.

Λύσεις για όλους

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν μηχανογραφημένα λογιστήρια και θα μπορούν να διαβιβάζουν μαζικά και αυτοματοποιημένα τα αναγκαία δεδομένα. Αλλά και οι πιο μικρές επιχειρήσεις, θα μπορούν να διαβιβάζουν τα δεδομένα με απλό τρόπο, μέσω ειδικής φόρμας καταχώρισης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, για τις Επιχειρήσεις που εκδίδουν μικρό αριθμό παραστατικών και δεν χρησιμοποιούν συστήματα λογισμικού, προβλέπεται δυνατότητα καταχώρησης της Σύνοψης των Παραστατικών σε Ειδική Φόρμα Καταχώρησης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτούνται άλλα έξοδα προμήθειας λογισμικού κλπ.

Με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ δεν παύει η λογιστική παρακολούθηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ενώ κρίσιμος παραμένει και ο ρόλος του λογιστή για την ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στην πλατφόρμα myDATA.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία τίθενται σε δημόσια διαβούλευση από την ΑΑΔΕ και παρατηρήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 6/9/2019 στο mydata.comments@aade.gr


Τι είναι και πως λειτουργούν

Το myDATA  (my Digital Accounting & Tax Application) είναι η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ, στα οποία:

• παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και

• απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Σταδιακά από τα τέλη του 2019, όλες οι Επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα , θα πρέπει να μεταβούν στο νέο σύτημα.

Ως καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης εξετάζεται να οριστεί η 20η ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ. Δηλαδή:

– σε μηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις που τηρούν Λογιστικά Αρχεία με διπλογραφικό σύστημα (πρώην Α΄κατηγορίας βιβλία) και

– σε τριμηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα τήρησης (πρώην Β΄και Γ’ Κατηγορίας).

Αν η ημέρα αυτή είναι Σάββατο, Κυριακή ή αργία, η προθεσμία θα επεκτείνεται ως την επόμενη εργάσιμη.

Ως καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης ηλεκτρονικά για τις Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης, θα οριστεί η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ειδικά για τις Επιχειρήσεις που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, η προθεσμία διαβίβασης θα συμπίπτει με την τρίμηνη προθεσμία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ του απλογραφικού συστήματος (δηλ. σε τριμηνιαία βάση).

Τι εγγράφεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία

Η πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει δύο Βιβλία:

1.       Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

2.       Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση


Τα δεδομένα καταχωρούνται τυποποιημένα, ως εξής:

1. Σύνοψη Παραστατικών εσόδων / εξόδων της Επιχείρησης: περιλαμβάνει δεδομένα όπως, στοιχεία αντισυμβαλλόμενων, αξίες, φόροι, χαρτόσημα, τέλη, κρατήσεις, χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών)

2 Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης: Περιλαμβάνεται σύνοψη και όχι το σύνολο των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών κάθε φορολογικού έτους, διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και συγκεντρωτικά τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων,

3. Παραστατικά: καταχωρούνται σε ειδικές Στήλες

• Τιμολόγιο Πώλησης

• Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

• Τίτλος Κτήσης

• Πιστωτικό Τιμολόγιο

• Στοιχείο Αυτοπαράδοσης – Ιδιοχρησιμοποίησης

• Παραστατικό Διακίνησης

• Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

• Απόδειξη Λιανικής Πώλησης

• Πιστωτικό Λιανικής Πώλησης

• Συμβόλαιο (έσοδο ή έξοδο)

• Ειδικό στοιχείο (απόδειξη

είσπραξης/πληρωμής)

• Μισθοδοσία

• Αποσβέσεις

• Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης  εσόδων/εξόδων

Για τις συναλλαγές λιανικής που διενεργούνται υποχρεωτικά με τη χρήση ΦΗΜ που θα είναι συνδεδεμένες με την ΑΑΔΕ, μέχρι την ενεργοποίηση της δυνατότητας απευθείας διασύνδεσης των ΦΗΜ, οι συναλλαγές λιανικής θα καταχωρούνται συγκεντρωτικά μέσω συστήματος λογιστικής ή της φόρμας καταχώρησης

Το κύριο βάρος πάντως πέφτει άμεσα στην Αυτόματη διαβίβαση των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων από τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην πλατφόρμα myDATA, μέσω απευθείας σύνδεσης του λογισμικού ή συμπλήρωσης στην Ειδική Φόρμα Καταχώρησης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ των σχετικών στοιχείων συναλλαγών.

Με κάθε επιτυχημένη διαβίβαση Τυποποιημένων Δεδομένων Παραστατικών στο Αναλυτικό Βιβλίο Εγγραφών χορηγείται από την ΑΑΔΕ Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ), ανεξαρτήτως της μεθόδου διαβίβασης.
Στη συνέχεια ενημερώνονται αυτόματα το Αναλυτικό Βιβλίο και το Συνοπτικό Βιβλίο για κάθε Επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεθόδου τήρησης λογιστικού συστήματος (απλογραφικό – διπλογραφικό.

Ποιος διαβιβάζει και τι…

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ: Η Επιχείρηση διαβιβάζει τη Σύνοψη όλων των Παραστατικών που εκδίδει (χονδρική, λιανική, προς επιχείρηση ή ιδιώτη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό). Με τη διαβίβαση από τον Εκδότη ενημερώνονται αυτόματα και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία του Λήπτη που τηρεί ΕΛΠ.

Με τη διαβίβαση της Σύνοψης Παραστατικών από τον Εκδότη ενημερώνονται αυτόματα:

Α. τα Έσοδα των δικών του Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Β. τα Έξοδα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων του αντισυμβαλλόμενου

Εφόσον ο Εκδότης είναι συνεπής, ο Λήπτης ΔΕΝ χρειάζεται να διαβιβάσει Σύνοψη για τα παραστατικά αυτά.

Ο Λήπτης υποχρεούται να διαβιβάζει Σύνοψη:

– των μη Αντικριζόμενων Παραστατικών που λαμβάνει. Πρόκειται για παραστατικά εξόδων του, για τα οποία έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής πώλησης, ημεδαπής / αλλοδαπής

– των Αντικριζόμενων Παραστατικών που έχει λάβει, είτε από Εκδότη αλλοδαπής, είτε από Εκδότη ημεδαπής που δεν διαβίβασε τη σχετική Σύνοψη μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία

Με τη διαβίβαση της Σύνοψης Παραστατικών από τον Λήπτη ενημερώνονται αυτόματα τα Έξοδα των δικών του Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά όταν ο Λήπτης διαβιβάζει Αντικριζόμενα Παραστατικά ημεδαπής, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον Εκδότη, δημιουργείται λόγος φορολογικού ελέγχου της ασυμφωνίας με τα ηλεκτρονικά βιβλία του Εκδότη.

Η ασυνέπεια του Εκδότη ΔΕΝ επηρεάζει την ορθή αποτύπωση των φορολογικών αποτελεσμάτων του Λήπτη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντικριζόμενα είναι τα Παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Εκδότη και του Λήπτη για συναλλαγές ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές χονδρικής (Β2Β).

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΠΤΗ: Η Επιχείρηση διαβιβάζει Σύνοψη των Παραστατικών που λαμβάνει στις εξής περιπτώσεις:

–          Παραστατικά αγοράς αγαθών, εξόδων, υπηρεσιών, από υπόχρεους σε τήρηση ΕΛΠ που εκδίδουν στοιχεία λιανικής και από μη υπόχρεους σε τήρηση ΕΛΠ (λ.χ. ιδιώτες, αλλοδαπές επιχειρήσεις)

–          Παραστατικά αγοράς αγαθών / υπηρεσιών από Εκδότη υπόχρεο σε τήρηση ΕΛΠ, μόνο μετά την παράλειψη διαβίβασης της Σύνοψης Παραστατικού από τον Εκδότη εντός της σχετικής προθεσμίας.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Επιχείρηση διαβιβάζει τους Χαρακτηρισμούς Συναλλαγών και τις Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης που την αφορούν myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ, ως εξής:

–          Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής

–          Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής

–          Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων

–           Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής

–           χονδρικές πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών/διακίνησης

–           λιανικές πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών

–           αγορές / έξοδα / λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών λιανικής

–           διακριτά για μισθοδοσία (μηνιαία) – αποσβέσεις (ετήσια), συγκεντρωτικά για λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων /εξόδων (π.χ. προβλέψεις, αναμορφώσεις κ.α. στο τέλος έκαστου φορολογικού έτους)

Αντικριζόμενα είναι τα Παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Εκδότη και του Λήπτη για συναλλαγές ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές χονδρικής (Β2Β).

Περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G), Μη Αντικριζόμενα είναι τα Παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης μόνο του Εκδότη (συναλλαγές λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής – B2C) B2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής αποκτήσεις – λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών χονδρικής αλλοδαπής, παραστατικά περ. Α1 με αποστολέα το Λήπτη, λόγω παράλειψης διαβίβασης από τον Εκδότη ημεδαπής

Τι διαβιβάζει ο Εκδότης του Παραστατικού

Ο Εκδότης υποχρεούται να διαβιβάζει τις Συνόψεις όλων των Παραστατικών που εκδίδει (B2B-B2GB2C). Ειδικότερα:

– τα Αντικριζόμενα Παραστατικά του, δηλαδή τα παραστατικά που εκδίδει προς Λήπτες (B2BB2G) που τα στοιχεία ταυτοποίησης τους αναγράφονται σε αυτά (κατά βάση τα Τιμολόγια Πώλησης ημεδαπής / αλλοδαπής ) κατά ΕΛΠ

– τα μη Αντικριζόμενα Παραστατικά του, δηλαδή τα παραστατικά που εκδίδει προς ιδιώτες ημεδαπής / αλλοδαπής (B2C) των οποίων τα στοιχεία ταυτοποίησης δεν αναγράφονται σε αυτά

Τι διαβιβάζουν όλες οι Επιχειρήσεις;

Όλες οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν Χαρακτηρισμό Συναλλαγών για τα Παραστατικά που έχουν εκδώσει και έχουν λάβει.

Σκοπός του Χαρακτηρισμού είναι η ορθή λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών στα Ηλεκτρονικά Βιβλία.

Ο Χαρακτηρισμός Συναλλαγών περιλαμβάνει:

α) την κατάταξη των συναλλαγών εξόδων σε αγορές – έξοδα – πάγια κ.ά.

β) την κατάταξη των συναλλαγών εσόδων σε πωλήσεις αγαθών – υπηρεσιών – παγίων κ.ά.

Ανάλογα με τον τρόπο  διαβίβασης που θα επιλέξει η Επιχείρηση, ο Χαρακτηρισμός των Εσόδων μπορεί να γίνεται:

– είτε κατά τη διαβίβαση της Σύνοψης του Παραστατικού

– είτε εκ των υστέρων, μεμονωμένα ή μαζικά.

Ο Χαρακτηρισμός των Εξόδων γίνεται πάντοτε εκ των υστέρων.

Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης

Όλες οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν δεδομένα των λογιστικών εγγραφών που διαμορφώνουν τη λογιστική και φορολογική τους βάση, για την εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε φορολογικού έτους.

Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται αυτοματοποιημένα (μέσω διαλειτουργικότητας) ή καταχωρητικά. Διαβιβάζονται:

– διακριτά για τις εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και – συγκεντρωτικά για τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων, που διενεργούνται στο τέλος της περιόδου (τουλάχιστον μία εγγραφή για τα έσοδα και τουλάχιστον μία για τα έξοδα)

Στην περίπτωση αυτή όλες οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν:

Εκροές – Εισροές ΦΠΑ και φόρος που προκύπτει

Τέλη Χαρτοσήμου, λοιπά Τέλη και Κρατήσεις

Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο)

Περιλαμβάνει σε σύνοψη τις παρακάτω πληροφορίες, μετά την ενημέρωση του Αναλυτικού Βιβλίου, σε επίπεδο εσόδων – εξόδων ανά μήνα:

Εισοδήματα και Φόρος που προκύπτει μετά την εκκαθάριση

Παρακρατούμενοι Φόροι

Λοιποί Φόροι


***
Το γραφείο μας είναι στην διάθεσή σας για πληρέστερη ενημέρωση. 
Η νέα ψηφιακή εποχή απαιτεί σύγχρονο σχεδιασμό.. δεν μπορεί να περιμένει! 


Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

Συμβουλές επιτυχίας: Πώς να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρη­ση
Με απλά λόγια όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζει ένας επίδοξος επιχειρηματίας ώστε να κάνει το πρώτο βήμα προς την επιτυχία.

Προτεραιότητες
Δεν είναι τα χρήματα το πρωτεύον. Το σημαντικότερο είναι η εργασία. Ακούμε για χρηματοδοτήσεις, δάνεια, αγορές, συνεργασίες, κέρδη. Σημαντικά όλα αυτά, αλλά ξεχνάμε το πρωτεύον, που είναι η ίδια η εργασία.

Πρώτα βήματα
Κάνουμε πολύ καλή έρευνα αγοράς, ώστε να δούμε αν η ιδέα μας υπάρχει ή όχι. Να διαπιστώσουμε αν είναι ήδη ξεπερασμένη ή, αντίθετα, πολύ μπροστά από την εποχή της. Και δεν χρειάζεται να ξοδευτούν χρήματα γι' αυτό, την έρευνα την κάνουμε μόνοι μας από το Internet, σε φίλους μας, με ερωτηματολόγια που πιθανόν θα μοιράσουμε σε άτομα και φορείς.

Πίστη στο στόχο
Αν διαπιστώσουμε ότι η ιδέα μας πράγματι αξίζει να υλοποιηθεί, το επόμενο βήμα είναι να την υπηρετήσουμε πιστά. Είναι σαν την ιστιοπλοΐα. Ξεκινάς για έναν προορισμό και στο δρόμο τυχαίνει κακός καιρός, βλάβες, ατυχήματα, αλλά εσύ πιστεύεις στον προορισμό και προχωράς. Αν δεν πιστεύεις σε αυτό που κάνεις, όσα χρήματα και να έχεις, η ιδέα σου δεν θα αξίζει τίποτα αν οι άνθρωποι από πίσω της δεν πιστεύουν σε αυτή..

Οι επιδοτήσεις δεν είναι πανάκεια
Μην τα περιμένετε όλα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Είναι καλά, αλλά όχι και αναντικατάστατα. Αν αύριο σταματούσε π.χ. το ΕΣΠΑ, θα σταματούσε και η επιχειρηματικότητα; Τόσες εταιρείες τα έχουν καταφέρει και χωρίς αυτά. Αν είσαι έτοιμος, θα πρέπει να σηκώσεις μανίκια, να θυσιάσεις χρόνο και διακοπές και να αφοσιωθείς σε αυτό. Κι αν έρθει στη συνέχεια και η επιδότηση, έχει καλώς.

... ούτε οι εταιρείες συμβούλων
Οι εταιρείες συμβούλων, που βοηθούν στη σύνταξη αιτήσεων για χρηματοδοτήσεις, δεν θα ασχοληθούν μαζί σας αν η επένδυσή σας δεν φτάνει το 1 εκατ. ευρώ. Και είναι κρίμα γιατί υπάρχουν δεκάδες ιδέες που με 100.000 ή 200.000 ευρώ μπορούν να κάνουν θαύματα προτού περάσουν στο επόμενο στάδιο. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, συνεργαστείτε με ένα φίλο σας που έχει αυτήν τη γνώση, κάντε τον συνεργάτη, συνεταίρο στην ανάγκη. Κανείς δεν πετυχαίνει μόνος του.

Δικτυωθείτε ή χαθείτε
Τα πάντα βρίσκονται στο Internet. Καλές οι δημοσιεύσεις στα περιοδικά, καλή η γνώση και η εμπειρία, αλλά δεν νοείται σήμερα νέος, πόσω μάλλον νέος επιχειρηματίας, που να μην ξέρει να ερευνά και να εκμεταλλεύεται το Διαδίκτυο. Από την έρευνα αγοράς μέχρι την εύρεση συνεργατών και από την αναζήτηση πληροφοριών μέχρι το e-banking.

Διασυνδεθείτε
Δεν χρειάζονται τόσο τα χρήματα, όσο τα δίκτυα. Μικροί επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο μπορούν να βρουν ένα συνεργάτη στην άλλη άκρη του πλανήτη.

Μιλήστε, συζητήστε, συνεργαστείτε
Οι ιδέες γεννιούνται σε ένα μυαλό, αλλά για να μεγαλώσουν χρειάζονται περισσότερα. Εδώ δεν χωρούν εγωισμός, περηφάνια και ιδιοτέλεια. Αν ο διπλανός σας έχει καλύτερη ιδέα από τη δική σας, προσπαθήστε να συνεργαστείτε μαζί του ώστε να έχετε και οι δύο όφελος. Επίσης, συζητήστε με άλλους επιχειρηματίες, μάθετε από τις επιτυχίες αλλά και από τα λάθη τους, γιατί και τα λάθη είναι γνώση.

Κοιτάξτε έξω
Το κύριο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η εσωστρέφεια. Προσπαθούμε να πουλήσουμε ο ένας στον άλλο, ενώ θα έπρεπε όλοι μαζί να πουλάμε στο εξωτερικό. Μόνο έτσι θα δημιουργηθεί πλούτος, αλλιώς έχουμε απλώς ανακύκλωση.

Ευρώπη, όχι μόνο Ελλάδα
Από την πρώτη στιγμή θα πρέπει να σκέφτεστε την Ευρώπη. Η αγορά της είναι ένας χώρος 500 εκατ. κατοίκων. Η γειτονιά μας ή η διπλανή πόλη μπορεί να μην έχει ιδέα για τη χρησιμότητα αυτού που κάνετε, όμως μπορεί να υπάρχουν πολλοί δυνητικοί πελάτες σε άλλη χώρα και να ανυπομονούν για μια λύση σαν τη δική σας. Γιατί να το χάσετε αυτό;

Το χρήμα είναι εκεί έξω
Η Ευρώπη των 27 έχει μεγαλύτερο ΑΕΠ από εκείνο των ΗΠΑ. Και είναι δίπλα μας. Καταλαβαίνετε για τι ευκαιρίες μιλάμε.

Ευκαιρίες στην κρίση
Στις κρίσεις υποφέρουν και οι μεγάλοι. Αυτοί, για λόγους μείωσης κόστους, αρχίζουν και αναθέτουν κάποιες από τις εργασίες τους εξωτερικά, σε μικρότερους. Αρα, να μια ευκαιρία ακόμα.

Οι επιχειρήσεις είναι πελάτες σας
Πολλοί ξεχνούν ότι επιχειρηματικότητα δεν σημαίνει μόνο πουλάω κάτι στο κοινό, αλλά -κυρίως- πουλάω κάτι σε επιχειρήσεις, το λεγόμενο business to business. Διψάμε για business to business και όλες οι σχετικές έρευνες στην Ελλάδα διαπιστώνουν ότι αυτό βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο.

Ολα είναι τεχνολογία
Οι τομείς που προσφέρουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες και είναι ιδανικές για ανάπτυξη είναι εκείνοι των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Αυτοί είναι η ραχοκοκαλιά όλου του εμπορίου συνολικά. Ακόμα και μια επιχείρηση εστίασης ή ένας αγροτικός συνεταιρισμός μπορεί να ωφεληθεί από τεχνολογικές εφαρμογές. Από την οργάνωση της παραγωγής μέχρι τη διάθεση των προϊόντων. Δεν λέμε ότι οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα θα αποτύχει, απλώς εδώ υπάρχουν οι καλύτερες ευκαιρίες.

Το κέρδος δεν είναι ντροπή
Δεν είναι ενοχή να έχεις σκοπό το κέρδος, αυτός είναι ο σκοπός της επιχειρηματικότητας. Δεν έχει νόημα να «ταΐζω» μια ιδέα μου με χρήματα χωρίς να αποδίδει. Κάποτε θα πρέπει να πω «απέτυχα» και να ξεκινήσω κάτι άλλο, χωρίς όμως στο μεταξύ να έχω βάλει ό,τι έχω και δεν έχω.

Ποτέ μην πάρετε δάνειο αν δεν έχετε έσοδα
Σε στάδια εκκίνησης ο δανεισμός είναι απαγορευτικός. Δεν υπάρχει το «μια βοήθεια για να ξεκινήσω». Να λιώσεις, όπως έκαναν οι παλιοί, να χρησιμοποιήσεις το υπόγειο, να κάνεις γραφείο το γκαράζ, όπως έκαναν τόσοι και τόσοι Αμερικανοί που σήμερα είναι πολυεκατομμυριούχοι. Και πάντα μέρος των κερδών να επανεπενδύεται. Τα δάνεια ας έρθουν όταν η επιχείρηση αρχίσει να γίνεται κερδοφόρος.

Οι μικροί έχουν μέλλον
Στην Ε.Ε. υπάρχουν σήμερα 25 εκατ. μικρές επιχειρήσεις. Αν αυτές βοηθηθούν στο να προσλάβουν ένα άτομο η καθεμία, το πρόβλημα της ανεργίας λύνεται σε μία μέρα. Γι' αυτό λέμε «think small first». Είναι πολύ απλούστερο να βοηθήσεις μια εταιρεία πέντε ατόμων να τους κάνει επτά, παρά μια των 1.000 να τους κάνει 1.100.

Κατοχυρώστε την ιδέα σας
Αν κάνετε μια εφεύρεση, μια καινοτομία και δεν την προστατέψετε με πατέντα, τότε αμέσως μπορεί κάποιος άλλος να την κατοχυρώσει και να την πουλάει ακόμα και σ' εσάς. Στο ΜΙΤ (όπου πατεντάρουν 2 ιδέες την ημέρα) λένε ότι, αν δεν πατεντάρεις την ιδέα σου, έχεις ανταγωνιστές· αν το κάνεις, έχεις συνεργάτες. Επισήμως, στην Ελλάδα έχουμε μόνο 15 με 18 πατέντες το χρόνο, ενώ στην Αγγλία μερικές χιλιάδες. Ακόμα και η Σλοβακία έχει 50 πατέντες το χρόνο. Εκεί μετριέται η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας, στις ιδέες που κατοχυρώνονται, όχι στη θεωρία.

Το χρήμα πάει στο χρήμα
Αυτός που έχει τις ιδέες δεν έχει τα χρήματα. Πάντα έτσι ήταν και πάντα έτσι θα 'ναι. Οταν κάποιος έχει 5 ή 10 εκατομμύρια ευρώ, δεν ψάχνει την καινοτομία, ψάχνει τη σίγουρη επένδυση. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε οι νέες ιδέες να συνυπάρξουν με τα κεφάλαια. Θα πρέπει το κράτος να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.

Επιτάχυνση
Στο εξωτερικό υπάρχει η ιδέα του business accelerator. Δηλαδή, μια ιδέα χρηματοδοτείται και τεστάρεται για δύο χρόνια και, εφόσον δείξει ότι μπορεί να αποδώσει, τότε λαμβάνει επιπλέον χρήματα. Αλλά και αν αποτύχει, τα διδάγματα μένουν και ο επιχειρηματίας μπορεί να ξαναπροσπαθήσει. Αυτό προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και εδώ.

Μη φοβάστε την αποτυχία
Είναι και αυτή μέσα στο παιχνίδι. Στην Ελλάδα το 55 - 60% των νέων επιχειρήσεων κλείνουν στην πρώτη τριετία. Ξαναπροσπαθήστε έχοντας την εμπειρία αυτή.

Στην πράξη είναι αλλιώς
Στη θεωρία όλα είναι υπέροχα, αλλά η ελληνική πραγματικότητα είναι άλλο. Βλέπεις να θυσιάζονται πολύ δυνατά επιχειρηματικά σχέδια προκειμένου να χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες που είτε σε τρία χρόνια δεν θα υπάρχουν είτε θα έχουν ελάχιστη απόδοση. Εδώ μπλέκουν οι πολιτικές προτεραιότητες, οι συντεχνίες, οι προσωπικές γνωριμίες κ.ά. Θα πρέπει το κράτος να αποφασίσει ποιο είναι το στρατηγικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας ώστε να παράγει πλούτο. Οχι το πώς θα δανειστούμε κι άλλο.

Ελληνική ταλαιπωρία
Οταν έχεις μια εταιρεία, πρέπει να είσαι 24 ώρες το 24ωρο πάνω της. Δυστυχώς στην Ελλάδα, ακόμα και την καλύτερη ιδέα του κόσμου να έχεις, πάλι θα πρέπει να χάνεις το χρόνο σου με τη γραφειοκρατία, τα χαρτόσημα, τα μεγαρόσημα, τα χαρτιά από το πρωτοδικείο, γνήσια υπογραφής και όλα αυτά που όλοι ξέρουμε ότι συμβαίνουν. Θα πρέπει οι νέες επιχειρήσεις να βοηθηθούν ώστε να μην έχουν καθημερινά αυτούς τους σκοπέλους.

Το όφελος για τη χώρα
Μια πετυχημένη επιχείρηση βοηθάει και τη χώρα. Η Ελλάδα, το Δημόσιο, μας έχουν ανάγκη. Πρέπει να παράγουμε πλούτο, να δημιουργούμε έσοδα, να πληρώνουμε φόρους, να προσλαμβάνουμε κόσμο. Μην έχουμε στο μυαλό μας μόνο την κατανάλωση. Ζητάμε από το κράτος το ένα και το άλλο, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το βοηθήσουμε και εμείς.

Επενδύστε στον εαυτό σας
Μάθετε τέλεια το αντικείμενό σας. Παρακολουθήστε σεμινάρια, μάθετε γλώσσες, διαβάστε βιβλία, επικοινωνήστε με αγορές, ταξιδέψτε.

Προσοχή στο overtrading
Είναι η κατάσταση στην οποία διαφημίζεσαι υπερβολικά, έρχονται οι πελάτες και εσύ δεν μπορείς να ανταποκριθείς στη ζήτηση, με αποτέλεσμα αυτοί να φεύγουν. Κανείς δεν γιγαντώνεται σε μία μέρα. Αναπτυχθείτε σταδιακά και σταθερά.

Αφεντικό του εαυτού σου
Η γνώση που αποκτάμε από τις σπουδές δεν είναι υποχρεωτικό να μας οδηγήσει σε μια εταιρεία ή στο Δημόσιο, μπορεί θαυμάσια να αξιοποιηθεί στη δική μας εταιρεία. Στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει να το θεωρούμε αυτό ως επιλογή. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Ο νέος που έχει όρεξη να δημιουργήσει θα απασχοληθεί μόνος του, άρα ένα άτομο λιγότερο στη λίστα της ανεργίας, ενώ, αν πετύχει, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Η οικογένεια είναι «επιδότηση»
Το ότι στην Ελλάδα οι νέοι κατοικούν μέχρι τα 30 με τους γονείς τους, τους δίνει μια ευκαιρία να ξεκινήσουν κάτι δικό τους χωρίς τεράστιο ρίσκο. Ομως, αντί γι' αυτό, πέφτουν στην άλλη παγίδα. Δεν υπάρχει στην ελληνική οικογένεια η έννοια της επιχειρηματικότητας. Τελειώνει ο νέος τις σπουδές του, λέει «θέλω να κάνω επιχείρηση» και όλοι τον αποθαρρύνουν. «Πού πας χωρίς λεφτά», «βρες μια σίγουρη δουλειά» κ.λπ. Και εμείς οι νέοι μπαίνουμε από πολύ νωρίς στο τριπάκι της κατανάλωσης. Δανειζόμαστε για να έχουμε κινητό, αυτοκίνητο, σπίτι, ρούχα, ακριβές συνήθειες και δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική του «ξοδεύω λίγα για να στηρίξω την επιχείρησή μου».

Erasmus για επιχειρήσεις
Το www.erasmus-entrepreneurs.eu είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής στο οποίο νέοι επιχειρηματίες μπορούν να εργαστούν δίπλα σε έμπειρους σε άλλη χώρα της Ε.Ε. Εκμεταλλευτείτε το και, εκτός από πολύτιμη εμπειρία, θα αποκτήσετε έναν διακρατικό συνεργάτη.

Δημοσίευμα στην εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Νέα Πολιτική Συστάσεων Πελατών


Αξιοποιήστε την τρέχουσα προσφορά και επωφεληθείτε από την συνεργασία μας.

Κερδίστε έως και 30% έκπτωση στις υπηρεσίες που λαμβάνετε από το γραφείο μας, 
με την σύσταση κάθε νέου πελάτη. 


Συστήσετε τώρα και κερδίστε Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Ποιες εργασίες υπάγονται στο εργόσημο;
Βάσει του πιο πρόσφατου νόμου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4144/2013 οι εργασίες που υπάγονται στο εργόσημο είναι οι εξής:
1. Το κατ΄ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες φροντίδας, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες
i. οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί)
ii. οι κηπουρικές εργασίες
iii. η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών
iv. η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες
v. οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση
vi. η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας)
vii. οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες
viii. η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων
ix. οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος)
2. Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας
3. Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2639/1998 (Α΄ 205)
4. Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής, με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη
5. οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ΄ οίκον ή σε άλλο χώρο
6. οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market)
Επιπλέον, με τις τελευταίες αλλαγές βάσει του αρ.129 του Ν.4611/2019 και της Εγκυκλίου του ΕΦΚΑ 49/2018, προστίθενται και οι εξής εργασίες στο εργόσημο :
· Το απασχολούμενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού κερδοσκοπικά ή μη, αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στα γήπεδα παντός είδους αθλητικών αγώνων, αμειβόμενο με την ώρα, την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα.
· Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων αθλημάτων επαγγελματικής κατηγορίας στους οποίους συμμετέχουν Α.Α.Ε.
· Οι απασχολούμενοι ως κομπάρσοι σε τηλεοπτικές εκπομπές ή παραγωγές κινηματογραφικών ταινιών ή διαφημίσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα
· Οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα και δεν απασχολούνται ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλη εταιρείας
· Το προσωπικό συνοδείας το οποίο παρέχει υπηρεσίες για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία τα οποία συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για ΑΜΕΑ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν. 2646/1998 (Α΄ 236)
  • Πως γίνονται οι κρατήσεις στο εργόσημο ;
Οι κρατήσεις που γίνονται στο εργόσημο είναι 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου και καλύπτουν :
- 14,45% για τον κλάδο σύνταξης
- 4,65% για τον κλάδο ασθένειας σε είδος
- 0,86% για τον κλάδο ασθένειας σε χρήμα
- 4,32% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης
- 0,72% για τον τ. ΟΕΚ.
Έτσι λοιπόν, οι μέρες ασφάλισης προκύπτουν ύστερα από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών που έχουν παρακρατηθεί μέσω του εργοσήμου, με τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ημερομίσθιο ενός ανειδίκευτου εργάτη.
Εάν κάποιος θελήσει να βρει πόσο θα του κοστίσει μια εργασία συνολικά, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού τον κρατήσεων, μπορεί να υπολογίσει την καθαρή αμοιβή x 1,333, ώστε να βρει την ονομαστική αξία του εργοσήμου.
Δηλαδή, καθαρή αμοιβή 300€ x 1,333 = 400 € (Ονομαστική αξία Εργόσημου)
  • Ποιος εκδίδει το εργόσημο ;
Υπόχρεος για την έκδοση του εργοσήμου είναι ο εργοδότης, ο οποίος μέσω των τραπεζών και των ΕΛΤΑ μπορεί να εκδώσει την ειδική επιταγή «Εργόσημο», έχοντας μαζί του Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που θελήσει η εξαργύρωση του εργοσήμου να γίνει με πίστωση στον λογαριασμού του εργαζομένου, θα πρέπει ο εργοδότης να προσκομίσει περαιτέρω το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του εργαζομένου. Τέλος, ο χρόνος ισχύος του εργοσήμου είναι 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.
Πηγή: e-forologia