Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2019

Τελειοποίηση προς Επανεισαγωγή (Παθητική Τελειοποίηση)

Εικόνα
Σημαντικό εργαλείο στα χέρια των ελληνικών βιομηχανιών και βιοτεχνιών στην χώρα μας αποτελεί το καθεστώς της παθητικής τελειοποίησης. Προάγει τις συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων χωρών εκτός Ε.Ε και παρακάμπτει τις επιβολές δασμών και φόρων σε συναλλαγές που αποσκοπούν στην τελειοποίηση των προϊόντων και μετά την διάθεση αυτών από την επιχείρηση που επανεισαγάγει. Αναλυτικότερα...   Τι είναι το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή;  Το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή (Παθητική Τελειοποίηση) είναι το τελωνειακό καθεστώς βάσει των διατάξεων του οποίου επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, η προσωρινή εξαγωγή Κοινοτικών εμπορευμάτων σε τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες για τελειοποίηση και επανεισαγωγή των παραγώγων προϊόντων, με μερική ή ολική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς.  Ποια οφέλη απορρέουν από την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή;  Το καθεστώς επιτρέπει στους δικαιούχους να επωφε

Με εισοδηματικά κριτήρια η ρύθμιση χρεών προς την εφορία

Εικόνα
Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα διαμορφώνουν το πλήθος των δόσεων της επικείμενης νέας  ρύθμισης οφειλών  προς την  εφορία . Οι δόσεις θα είναι περισσότερες από τις 12 της πάγιας ρύθμισης, αλλά  το εάν θα φτάνουν τις 120 θα κριθεί στο τέλος του μήνα , μετά και τις διαπραγματεύσεις με τους  δανειστές , στο πλαίσιο της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης. Το οικονομικό επιτελείο είχε ζητήσει στα τέλη του 2018 από την  Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  την εκπόνηση διαφορετικών σεναρίων αύξησης των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών. Οι προτάσεις της ΑΑΔΕ βρίσκονται πλέον στη διάθεση του οικονομικού επιτελείου και εντός των ημερών κλειδώνουν οι πολιτικές αποφάσεις. Η ενεργοποίηση της ρύθμισης αναμένεται  εντός Φεβρουαρίου , λίγο μετά τις ανακοινώσεις για τον  κατώτατο μισθό . Η ρύθμιση θα είναι αυτοματοποιημένη, θα αφορά όλους τους φορολογουμένους και με βάση το οικονομικό προφίλ του οφειλέτη θα προσδιορίζεται με ηλεκτρονικό τρόπο ο μέγιστος αριθμός εξόφ

Επίδομα Ενοικίου 2019

Εικόνα
Επίδομα στέγασης: Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος στέγασης καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια». Πρόκειται για ένα προνοιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, το ποσό του επιδόματος στέγασης για τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια, ορίζεται, ως ακολούθως: Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70 ευρώ το μήνα. Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα. Ως ανώτατο όριο του επιδόματος στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ, μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Ενδεικτικά, παρατίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις: Σύνθεση νοικοκυριού - ύψος επιδόματος Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 70
Εικόνα
Ευχές για το νεο έτος με υγεία και ευτυχία