Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2021

Νέα Αναπτυξιακά προγράμματα με όχημα τον Α.Ν 4399/2016, λήξη υποβολής 30/7/2021

Εικόνα
  Ανακοινώθηκαν δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016   Απευθύνονται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια.  1η Προκήρυξη: « Γενική Επιχειρηματικότητα ».  Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  έως 30 Ιουλίου 2021 .   Προκήρυξη 2η Προκήρυξη: « Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις » Προθεσμία υποβολής έως 30 Ιουλίου 2021   Προκύρηξη 3η Προκήρυξη: « Μηχανολογικός Εξοπλισμός » Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 . Ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.   Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της κάθε πρότασης ορίζεται με βάση το μέγεθος και την φύση του φορέα: 1.        για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000€ 2.        για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000€ 3.        για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό τ

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Δηλώσεων 2021 για Μισθωτούς & Συνταξιούχους

Εικόνα
  Δείτε τον ΟΔΗΓΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2021

Οδηγός Φορολογικών Υποχρεώσεων Αγροτών

Εικόνα
  Δείτε εδώ τον ΟΔΗΓΟ για τους Αγρότες

Δεν εκπίπτουν από τα έξοδα των επιχειρήσεων τα ενοίκια που πληρώνονται με μετρητά.

Εικόνα
  Δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ’ αριθμ. Ε.2109/24.5.2021 εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία δόθηκαν οι κατωτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4646/2019, για τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την αναγνώριση της δαπάνης ενοικίου. Ειδικότερα, στο κείμενο της εν λόγω εγκυκλίου επισημαίνεται ότι με βάση το νέο καθεστώς που ισχύει αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι δαπάνες των ενοικίων μόνο στην περίπτωση που αυτές εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Ως «ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής» νοείται κάθε μέσο πληρωμής, κατά την έννοια των περ. ιδ’ και ιε’ του άρθρου 62 του ν.4446/2016, που απαιτεί τη μεσολάβηση ενός τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικ

Καθεστώς ασφάλισης συγγενών σε επιχειρήσεις

Εικόνα
  Ένα συνηθισμένο ερώτημα που γίνεται σε όλους εμάς τους λογιστές από τους επιχειρηματίες είναι το αν είναι υποχρεωτικό και αν ναι υπό ποιες συνθήκες, να ασφαλιστούν στο ΙΚΑ, συγγενικά τους πρόσωπα. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό, πηγάζει μέσα από την ανασκόπηση βασικών διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αλλά και διαφοροποιείται ανάλογα με την νομική μορφή μιας επιχείρησης. Θα ξεκινήσουμε την ανάλυση του σημερινού θέματος μας με την βασική παραδοχή πως στα νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κ.λπ.), η ασφάλιση συγγενικών προσώπων οποιουδήποτε βαθμού, αλλά και συζύγων, πραγματοποιείται όπως ακριβώς και για τα υπόλοιπα τρίτα πρόσωπα. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει πως το νομικό πρόσωπο, είναι υποχρεωμένο βάσει εργατικής νομοθεσίας να ασφαλίσει το σύζυγο ή συγγενικό πρόσωπο με μερική, εκ περιτροπής ή πλήρη απασχόληση, κατόπιν σχετικής συμφωνίας. Τα δεδομένα αλλάζουν πλήρως, όταν μιλάμε για ατομικές επιχειρήσεις . Κωδικοποιώντας τις βασικές διατάξεις της νομοθεσίας, ως προς

Self test - Πώς γίνεται, πότε το κάνουμε, ποιοι το κάνουν, πώς δηλώνεται!

Εικόνα
Βίντεο με οδηγίες για τη διενέργεια του self test Παρακολουθήστε βίντεο με οδηγίες για τη διενέργεια του self test. Σε  self test  για τον  κορωνοϊό  πρέπει να υποβάλλονται  μαθητές, εκπαιδευτικοί , καθώς και  εργαζόμενοι  σε συγκεκριμένους κλάδους, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε ό,τι αφορά τα  σχολεία , το self test είναι απαραίτητο για  εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους μαθητές . Το αυτοδιαγωνιστικό τεστ κορωνοϊού παρέχεται δωρεάν και διενεργείται πριν την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας και της Πέμπτης. ⇒ Διαβάστε ακόμη:  Self test και σχολεία: Οδικός χάρτης για την επιστροφή στα θρανία Σε self test υποβάλλονται και οι εργαζόμενοι στο  Δημόσιο . Παράλληλα, τα self tests είναι υποχρεωτικά για τους  εργαζόμενους , προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία σε εργοδότες με επιχειρηματικές δραστηριότητες στους ακόλουθους κλάδους: Λιανεμπόριο  (συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και ποτών) Εστίαση Χρηματοπισ