Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΕΤΕΑΕΠ

Οι νέες εισφορές του ΕΤΕΑΕΠ και οι Eπιστήμονες - Η πλατφόρμα με απλά λόγια

Εικόνα
Ξεκίνησε η εφαρμογή εισφορών μη μισθωτών του ΕΤΕΑΕΠ, με καθυστέρηση 27 μηνών, με βάση τις διατάξεις του  Ν.4387/2016 .  Από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ προκύπτει  έλλειψη εγκυκλίων και οδηγιών .  Υπάρχουν  μόνο δύο πρόσφατες εγκύκλιοι του Υπουργείου  Φ80020/οικ.902/Δ16.20  και  Φ80020/οικ.902/Δ16.29 που δεν επιλύουν τα πρακτικά ζητήματα. Ας ξεκινήσουμε με απλό τρόπο: 1.Τι είναι το ΕΤΕΑΕΠ: Είναι το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών που ιδρύθηκε με τα  άρθρα 74  επ. του Ν.4387/2016 και στο οποίο έχουν ενταχθεί οι Κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Δικηγόρων, Μηχανικών, Υγειονομικών (μόνο Πρόνοια), Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Επιμελητών. Επίσης εντάσσονται στην επικουρική ασφάλιση κατηγορίες ασφαλισμένων όπως Αρτοποιοί, Βενζινοπώλες, Χημικοί κ.λπ.. 2. Ποιες είναι οι εισφορές και από πότε επιβάλλονται: Α) Επικουρική ασφάλιση:  Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο  άρθρο 97 του Ν.4387/2016 , επιβάλλονται από 1.1.2017,  αφορούν όλους τους αν