Οι νέες εισφορές του ΕΤΕΑΕΠ και οι Eπιστήμονες - Η πλατφόρμα με απλά λόγια


Ξεκίνησε η εφαρμογή εισφορών μη μισθωτών του ΕΤΕΑΕΠ, με καθυστέρηση 27 μηνών, με βάση τις διατάξεις του Ν.4387/2016
Από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ προκύπτει έλλειψη εγκυκλίων και οδηγιών
Υπάρχουν μόνο δύο πρόσφατες εγκύκλιοι του Υπουργείου Φ80020/οικ.902/Δ16.20 και Φ80020/οικ.902/Δ16.29που δεν επιλύουν τα πρακτικά ζητήματα.
Ας ξεκινήσουμε με απλό τρόπο:
1.Τι είναι το ΕΤΕΑΕΠ:
Είναι το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών που ιδρύθηκε με τα άρθρα 74 επ. του Ν.4387/2016 και στο οποίο έχουν ενταχθεί οι Κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Δικηγόρων, Μηχανικών, Υγειονομικών (μόνο Πρόνοια), Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Επιμελητών. Επίσης εντάσσονται στην επικουρική ασφάλιση κατηγορίες ασφαλισμένων όπως Αρτοποιοί, Βενζινοπώλες, Χημικοί κ.λπ..

2. Ποιες είναι οι εισφορές και από πότε επιβάλλονται:

Α) Επικουρική ασφάλιση: Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 97 του Ν.4387/2016, επιβάλλονται από 1.1.2017, αφορούν όλους τους ανωτέρω εντασσόμενους (Πλην υγειονομικών) δικηγόρους και μηχανικούς της χώρας (και άλλους ασφαλισμένους) και αρχικώς είχαν οριστεί ως ποσοστό 7% επί του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον μετά την ισχύ του Ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 7% επί του κατώτατου μισθού και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική επιτυχία για τους επιστημονικούς φορείς, αφού περιορίζει σημαντικά τον εισπρακτικό – φορολογικό χαρακτήρα των εισφορών.
Μηνιαία εισφορά: α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 41,02 ευρώ
β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 45,50 ευρώ
Β) Πρόνοια (εφάπαξ) Οι εισφορές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 35 του Ν.4387/2016, επιβάλλονται από 1.1.2017, αφορούν Συμβολαιογράφους, Μηχανικούς, δικηγόρους Αθηνών, Υγειονομικούς, Δικ.Επιμελητές και αρχικώς είχαν οριστεί ως ποσοστό 4% επί του Καθαρού Φορολογητέου Αποτελέσματος της προηγούμενης χρήσης. Πλέον μετά την ισχύ του Ν.4578/2018 οι εισφορές αυτές είναι ουσιαστικά πάγιες, ως ποσοστό 4% επί του κατώτατου μισθού και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017. Τούτο αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον Κλάδο μας, αφού περιορίζει σημαντικά τον εισπρακτικό – φορολογικό χαρακτήρα των εισφορών.
Μηνιαία εισφορά: α) από 1.1.17 έως 31.1.19 (κατώτατος μισθός 586,08) 23,44 ευρώ
β) από 1.2.19 (κατώτατος μισθός 650) 26,00 ευρώ

3. Γιατί έχω να πληρώσω αναδρομικά και σε πόσες δόσεις:

Η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Πολιτείας (ΕΤΕΑΕΠ και Υπουργείο Εργασίας) και σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, τα αναδρομικά αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 31.12.2018, έχουν εκκαθαριστεί και θα επιβληθούν σε 36 δόσεις.

4. Ποια είναι η συνολική επιβάρυνσή:

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΩ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ – ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 7% (ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΛΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΠΡΟΝΟΙΑ 4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒ/ΦΟΙ, ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ)
ΣΥΝΟΛΟ
2017-8 (586,08)
41,02
23,44
64,46
2019 (650)
45,50
26,00
71,50
ΑΥΞΗΣΗ
+4,48
+2,56
+7,04
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (2017 -2018) ΕΠΊ 36 ΜΗΝΕΣ Ή ΑΠΟ ΕΙΔΟΠ.1ου 2019 ΕΩΣ ΕΙΔΟΠ. 12ου2021
+ 27,35
+15,63
+42,98
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ
(45,50+27,35)
72,80
(26+15,63)
41,63
114,43
5. Είμαι νέος ασφαλισμένος (πρώτη πενταετία) έχω διαφορά στις εισφορές:
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ ΕΤΕΑΕΠ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΣΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 7% (ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΛΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)
ΠΡΟΝΟΙΑ 4% (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΜΒ/ΦΟΙ, ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ)
ΣΥΝΟΛΟ
2017-8 (410,26)
Ή 586,08 Χ 70%
28,71
16,41
45,12
2019 (455,00)
Ή 650 Χ 70%
31,85
18,20
50,05
ΑΥΞΗΣΗ
+3,14
+1,79
+4,93
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (2017 -2018) ΕΠΊ 36 ΜΗΝΕΣ Ή ΑΠΟ ΕΙΔΟΠ.1ου2019 ΕΩΣ ΕΙΔΟΠ. 12ου 2021
+ 19,15
+10,94
+30,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ
(31,85+19,15)
51,00
(26+15,63)
29,14
80,14
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θυμίζουμε πως η έκπτωση αυτή της πρώτης πενταετίας αποτελεί ασφαλιστική οφειλή για τον ΝΈΟ ασφαλισμένο που εξοφλείται εξ ολοκλήρου μέχρι και τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης (παρ. 3 άρθρου 39Α Ν.4387/16) .

6. Γιατί εκδίδονται 3 ειδοποιητήρια και δεν περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα εισφορών ΕΦΚΑ

Είναι ανεξήγητο και δημιουργεί ερωτηματικά. Είχε ζητηθεί από τους Επιστημονικούς Συλλόγους από το Υπουργείο, πλην όμως δεν εισακούστηκε. Προσθέτει γραφειοκρατία και ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση στους ασφαλισμένους, ενώ δεν μπορεί να υπάρχει συμψηφισμός εισφορών από τα γραμμάτια. Η δικαιολογία που δίδεται ότι είναι διαφορετικοί φορείς δεν ευσταθεί, καθόσον και στο ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ εισπράττεται εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (υγεία σε είδος).

7. Πως βλέπω τις εισφορές μου

Από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ (εισφορές μη μισθωτών) και ακολουθώ την ίδια διαδικασία με κωδικούς taxis όπως και στον ΕΦΚΑ (πανομοιότυπη πλατφόρμα).

8. Πως είναι το ειδοποιητήριο:

Το ειδοποιητήριο 2ου 2019 έχει την εισφορά του μήνα Φεβρουαρίου και την εισφορά του Ιανουαρίου 2019 στα αναδρομικά, με ποσόν 64,47 ευρώ (γιατί διαφέρει; Διότι έχει υπολογιστεί με κατώτατο μισθό 586,08Χ11%).
Πως το πληρώνω. Στο κάτω μέρος υπάρχει κωδικός πληρωμής: RF……………… Προς το παρόν δεν υπάρχει επιλογή στις Τράπεζες, αλλά τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ελπίζουμε.

9. Έχω άλλη υποχρέωση;

Βεβαίως υπάρχουν οι δόσεις εκκαθάρισης (τα αναδρομικά 2017 και 2018) τα οποία πληρώνουμε σε 36 δόσεις.

10. Μπορώ με μία πληρωμή να τα πληρώσω όλα;

α. Κατ'αρχήν έχουμε ένα μοναδικό κωδικό πληρωμής στα πρότυπα ΕΦΚΑ (RF......) οπότε αρκεί μια μηνιαία πληρωμή για το σύνολο των υποχρεώσεών μας.
β. Ανοίγουμε τη σελίδα Οφειλές (πάνω δεξιά ηλεκτρονικές υπηρεσίες) και πληρώνουμε το ποσόν που αναγράφεται ως σύνολο δόσεων εκκαθάρισης και μηνιαίας εισφοράς (ενπροκειμένω 178,95 ευρώ).
γ. Προσέχουμε να μην αφήνουμε ποτέ απλήρωτες δόσεις εκκαθάρισης, καθόσον αυτές έχουν τόκο (8% ετησίως).
Γενικώς κάθε πληρωμή μας εξοφλεί κατά σειρά: 
A. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμων καταβολών απαιτηθεισών δόσεων εκκαθάρισης
B. Απαιτούμενες δόσεις 2017
Γ. Απαιτούμενες δόσεις 2018
Δ. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα
Ε. Παλαιότερες τρέχουσες εισφορές
Στ. Τρέχουσα εισφορά

11. Τι προθεσμία πληρωμής υπάρχει:

Για τις δόσεις εκκαθάρισης 29.3.2019 και για το ειδοποιητήριο 12.4.2019. Εφόσον επιλέξουμε μια πληρωμή καλό είναι να γίνει μέχρι 29.3.19. Οι προθεσμίες είναι ασφυκτικά μικρές ενόψει πρώτης εφαρμογής και χωρίς ενημέρωση και οδηγίες και κατά συνέπεια θα πρέπει άμεσα να χορηγηθεί παράταση και ενημέρωση των ασφαλισμένων.

12. Είμαι έμμισθος δικηγόρος ή μισθωτός μηχανικός ή υγειονομικός και από 1.1.2017 μου γινόταν κράτηση επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας επί της αντιμισθίας, πρέπει να πληρώσω εισφορά μη μισθωτού ΕΤΕΑΕΠ:

Όχι. Προβλέπεται ρητώς στην εγκύκλιο: «3) Στις περιπτώσεις που η κράτηση γίνεται επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού για όλες τις υπαγόμενες δραστηριότητες, το ποσό αυτό παρακρατείται μία φορά. Για παράδειγμα σε περίπτωση έμμισθου δικηγόρου, ο οποίος διατηρεί και δικό του γραφείο, θα καταβληθεί η προβλεπόμενη εισφορά από τη μισθωτή απασχόληση επί του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού, με επιμερισμό μεταξύ εντολέα και δικηγόρου,».

13. Απασχολούμαι με Τ.Π.Υ. (Μπλοκάκι) και μου έχουν γίνει κρατήσεις κατά το 39 παρ.9 Ν.4387/2016, πρέπει να πληρώσω εισφορά μη μισθωτού ΕΤΕΑΕΠ:

Όχι. Προβλέπεται ρητώς στην εγκύκλιο: «Δ. Για τους ασφαλισμένους που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016) θα καταβάλλονται από 1-1-2019 οι παρακάτω εισφορές: για τους µηχανικούς και υγειονομικούς, ποσοστό 4%, υπολογιζόµενο επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό µισθό µισθωτού, όπως εκάστοτε ισχύει.».

14. Υπάρχουν λάθη κατά την πρώτη ανάρτηση των ειδοποιητηρίων και που εντοπίζονται:

Τα λάθη εντοπίζονται στις εξής κατηγορίες:
α) Το σύνολο (κατά πάσα πιθανότητα) των εμμίσθων ασφαλισμένων και απασχολουμένων με Τ.Π.Υ. (39παρ.9 Ν.4387/2016) λαμβάνει παρανόμως ειδοποιητήριο. (Υπάρχει μια πρώτη διαβεβαίωση από το ΕΤΕΑΕΠ πως αυτά θα ανακληθούν)
β) Πολλοί δικηγόροι εκτός Αθηνών, εμφαίνονται ως Δικηγόροι Αθηνών και τους επιβάλλεται εισφορά πρόνοιας
γ) Πολλές περιπτώσεις με έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την 1.1.2017 τους επιβάλλεται αναδρομική εισφορά για όλο το 2017 και 2018 και όχι για το πραγματικό χρονικό διάστημα ασφάλισης.
δ) Δεν αναγράφεται Υπηρεσία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνα για να απευθυνθούν οι ασφαλισμένοι σε περίπτωση λαθών.
www.e-forologia.gr

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Συστέγαση επιχειρήσεων

Η σημασία που έχει το οργανόγραμμα σε μια επιχείρηση

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) - τα θετικά και τα αρνητικά της επιλογής της