Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2021

Ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν στο ΚΕΑΟ το 2020 περνάνε στα έξοδα ?

Εικόνα
Η δήλωση φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις πλησιάζει. Μόνιμη συζήτηση μεταξύ φοροτεχνικών και επιχειρηματιών είναι η διαχείριση των δαπανών, η επιλεξιμότητα ως προς την αναγνώριση ή αναμόρφωση αυτών Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Τί γίνεται λοιπόν με τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές στο Κ.Ε.Α.Ο; Περνάνε στα έξοδα ; Το ΚΕΑΟ δεν εκδίδει βεβαίωση, πώς περνάμε το έξοδο στα βιβλία;   Διαβάστε αναλυτικά τί ισχύει : Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές Οι ασφαλιστικές εισφορές (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) εκπίπτ