Ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν στο ΚΕΑΟ το 2020 περνάνε στα έξοδα ?Η δήλωση φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις πλησιάζει.

Μόνιμη συζήτηση μεταξύ φοροτεχνικών και επιχειρηματιών είναι η διαχείριση των δαπανών, η επιλεξιμότητα ως προς την αναγνώριση ή αναμόρφωση αυτών

Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Τί γίνεται λοιπόν με τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές στο Κ.Ε.Α.Ο;

Περνάνε στα έξοδα;

Το ΚΕΑΟ δεν εκδίδει βεβαίωση, πώς περνάμε το έξοδο στα βιβλία;

 

Διαβάστε αναλυτικά τί ισχύει:

Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές

Οι ασφαλιστικές εισφορές (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 εφόσον καταβληθούν, δηλαδή κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση.

Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται ταμειακά ως ασφαλιστική εισφορά από 1/1 μέχρι 31/12 του τρέχοντος φορολογικού έτους, εκτός από τα ποσά προσαυξήσεων, προστίμων, κ.λπ. που τυχόν καταβλήθηκαν στο έτος αυτό, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης του έτους αυτού.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αφορά εισφορές τρέχοντος ή παλαιοτέρων ετών, περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση (KEAO).

Επιπρόσθετα, δεν εξετάζεται αν η πληρωμή των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών είναι εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, με βάση τις προθεσμίες της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

 

Συνεπώς,

Αντλούμε τα στοιχεία από το ΚΕΑΟ (δεν βγαίνει βεβαίωση) ,

Ξεχωρίζουμε τις εισφορές από τους τόκους (οι τόκοι δεν περνάνε)

Καταχωρούμε ως έξοδο χρήσης το ποσό που πληρώσαμε εντός του φορολογικού έτους (πλην τόκων)


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Συστέγαση επιχειρήσεων

Η σημασία που έχει το οργανόγραμμα σε μια επιχείρηση

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) - τα θετικά και τα αρνητικά της επιλογής της