Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Συστέγαση επιχειρήσεων


Συστέγαση επιχειρήσεων

        Στις  διατάξεις  του  ΚΒΣ προβλέπονταν  η  απαγόρευση  θεώρησης  σε  συστεγασμένες  επιχειρήσεις  όταν  πωλούσαν  τα  ίδια  ακριβώς  αγαθά  .  Με  τις  νέες  διατάξεις  του  Κ.Φ.Α.Σ.   η  απαγόρευση  αυτή  καταργήθηκε  , γεγονός  που  συνεπάγεται  ότι  επιτρέπεται  σε  ένα  χώρο  να   λειτουργήσουν  επιχειρήσεις  με  ίδιο  αντικείμενο .

       Πρέπει   όμως  να  γίνεται  αυτό  με  μεγάλη  προσοχή  όταν   στον  ίδιο  χώρο εμπορεύονται  ακριβώς  ίδια  αγαθά  ,  ίδιας  ποιότητας  και  ίδιας  φίρμας  ,  από  επιχειρήσεις  με  κοινούς  συνιδιοκτήτες  .  Η  παρατήρηση  αυτή  δεν  αφορά  γραφεία  , έδρες   ή   υποκαταστήματα  χωρίς  κοινούς  αποθηκευτικούς  χώρους  ,  επιχειρήσεις  παροχής  υπηρεσιών  ή  ελευθέρους  επαγγελματίες  . Επίσης  δεν  αφορά  τα  εμπορικά  κέντρα  .

      Στο   άρθρο  11  της  Εγκ. ΚΦΑΣ  ΠΟΛ 1004/4-1-2013 , αναφέρεται  ότι   << η  μόνη  διαφοροποίηση  που  επέρχεται  με  τις  νέες  διατάξεις  συνίσταται  στην  απάλειψη  του  κωλύματος  της  συστέγασης  των  επιχειρήσεων  για  τη  θεώρηση  των  βιβλίων  και  των  στοιχείων  τους  , και  κατά  συνέπεια  ο  Προϊστάμενος  της  αρμόδιας  Δ.Ο.Υ.   εφεξής  δεν  έχει  δικαίωμα  να  αρνείται  τη  θεώρηση  βιβλίων  και  στοιχείων  στην  περίπτωση  αυτή .

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη στην εφορία και τα ταμεία

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟ 2018

                                     
                                          AΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟ 2018

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

ΜΥΦ:Κανονικά θα συνεχιστεί και στη διάρκεια του 2018 η υποβολή συγκεντρωτικών δηλώσεων (28/02/2018)

Κατάθεση συμφωνητικών έως 22/01/2018

Κατάθεση συμφωνητικών μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων.

Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται
από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet με την
ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικώνπαραγράφου 16 άρθρου 8 Ν. 1882/1990»,
η οποία υποβάλλεται μέχρι την 
20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους,
στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν
το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.
ΠΟΛ. 1270/2000, ΥΠ.ΟΙΚΟΝ, 1065606/7222/18-7-2000,
Αποφ. ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015/17-2-2015).
Για τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2017
.