Κατάθεση συμφωνητικών έως 22/01/2018

Κατάθεση συμφωνητικών μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων.

Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται
από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet με την
ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικώνπαραγράφου 16 άρθρου 8 Ν. 1882/1990»,
η οποία υποβάλλεται μέχρι την 
20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους,
στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν
το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.
ΠΟΛ. 1270/2000, ΥΠ.ΟΙΚΟΝ, 1065606/7222/18-7-2000,
Αποφ. ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015/17-2-2015).
Για τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2017
.Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Συστέγαση επιχειρήσεων

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) - τα θετικά και τα αρνητικά της επιλογής της

Η σημασία που έχει το οργανόγραμμα σε μια επιχείρηση