Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Ποιες εργασίες υπάγονται στο εργόσημο;
Βάσει του πιο πρόσφατου νόμου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4144/2013 οι εργασίες που υπάγονται στο εργόσημο είναι οι εξής:
1. Το κατ΄ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες φροντίδας, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες
i. οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί)
ii. οι κηπουρικές εργασίες
iii. η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών
iv. η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες
v. οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση
vi. η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας)
vii. οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες
viii. η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων
ix. οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος)
2. Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας
3. Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2639/1998 (Α΄ 205)
4. Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής, με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη
5. οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ΄ οίκον ή σε άλλο χώρο
6. οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market)
Επιπλέον, με τις τελευταίες αλλαγές βάσει του αρ.129 του Ν.4611/2019 και της Εγκυκλίου του ΕΦΚΑ 49/2018, προστίθενται και οι εξής εργασίες στο εργόσημο :
· Το απασχολούμενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού κερδοσκοπικά ή μη, αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στα γήπεδα παντός είδους αθλητικών αγώνων, αμειβόμενο με την ώρα, την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα.
· Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων αθλημάτων επαγγελματικής κατηγορίας στους οποίους συμμετέχουν Α.Α.Ε.
· Οι απασχολούμενοι ως κομπάρσοι σε τηλεοπτικές εκπομπές ή παραγωγές κινηματογραφικών ταινιών ή διαφημίσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα
· Οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα και δεν απασχολούνται ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλη εταιρείας
· Το προσωπικό συνοδείας το οποίο παρέχει υπηρεσίες για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία τα οποία συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για ΑΜΕΑ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν. 2646/1998 (Α΄ 236)
  • Πως γίνονται οι κρατήσεις στο εργόσημο ;
Οι κρατήσεις που γίνονται στο εργόσημο είναι 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου και καλύπτουν :
- 14,45% για τον κλάδο σύνταξης
- 4,65% για τον κλάδο ασθένειας σε είδος
- 0,86% για τον κλάδο ασθένειας σε χρήμα
- 4,32% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης
- 0,72% για τον τ. ΟΕΚ.
Έτσι λοιπόν, οι μέρες ασφάλισης προκύπτουν ύστερα από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών που έχουν παρακρατηθεί μέσω του εργοσήμου, με τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ημερομίσθιο ενός ανειδίκευτου εργάτη.
Εάν κάποιος θελήσει να βρει πόσο θα του κοστίσει μια εργασία συνολικά, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού τον κρατήσεων, μπορεί να υπολογίσει την καθαρή αμοιβή x 1,333, ώστε να βρει την ονομαστική αξία του εργοσήμου.
Δηλαδή, καθαρή αμοιβή 300€ x 1,333 = 400 € (Ονομαστική αξία Εργόσημου)
  • Ποιος εκδίδει το εργόσημο ;
Υπόχρεος για την έκδοση του εργοσήμου είναι ο εργοδότης, ο οποίος μέσω των τραπεζών και των ΕΛΤΑ μπορεί να εκδώσει την ειδική επιταγή «Εργόσημο», έχοντας μαζί του Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που θελήσει η εξαργύρωση του εργοσήμου να γίνει με πίστωση στον λογαριασμού του εργαζομένου, θα πρέπει ο εργοδότης να προσκομίσει περαιτέρω το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του εργαζομένου. Τέλος, ο χρόνος ισχύος του εργοσήμου είναι 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.
Πηγή: e-forologia

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019

Τέλος επιτηδεύματος - Απαλλαγή 5ετίας: «Οδηγίες για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών»


H ΑΑΔΕ με την υπ’ αρ. Ε. 2065/23-04-2019 εγκύκλιό της συμμορφώθηκε με την απόφαση ΣΤΕ 89/16-01-2019 για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος νέων επιτηδευματιών εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί πενταετία από την έναρξη των εργασιών ή έχουν αλλάξει αντικείμενο δραστηριότητας. Επιπλέον, με την παραπάνω εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και για την υποβολή των σχετικών φορολογικών δηλώσεων.

1. Η απόφαση ΣτΕ 89/2019

Πιο αναλυτικά, η παραπάνω απόφαση του ΣτΕ ήρθε να αποκαταστήσει μία αδικία ετών που υφίστατο οι νέοι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες και να διορθώσει ακόμα μία στρεβλή ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων από την μεριά της φορολογικής διοίκησης.
Το ΣτΕ έλαβε υπόψη ότι όσοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα για διάστημα μικρότερο των πέντε ετών «από την πρώτη έναρξη εργασιών», θεωρούνται, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, ως οικονομικά ασθενέστεροι και κατά συνέπεια μειωμένης φοροδοτικής ικανότητας, λόγω των περιορισμένων εσόδων και των αυξημένων δαπανών που απαιτούνται για την οργάνωση του επαγγέλματός τους κατά τα πέντε πρώτα έτη, καθώς και ότι με την απαλλαγή από τέλος επιτηδεύματος την πρώτη πενταετία επιδιώκεται η ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας.
Σύμφωνα, πάντα με την απόφαση του ΣτΕ, κατά την αληθή έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 3 του N.3986/2011, ως πρώτη έναρξη εργασιών από την οποία ξεκινάει η πενταετής περίοδος απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος νοείται η έναρξη που πραγματοποιείται στο υποσύστημα Μητρώου του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (Taxisnet). Ως εκ τούτου, στους ελεύθερους επαγγελματίες επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος μετά το πέρας της πενταετίας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από την έναρξη εργασιών.
Αντιθέτως, ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν μεν προβεί κατά το παρελθόν σε έναρξη εργασιών, πλην, όμως σε επάγγελμα διαφορετικό του τωρινού επαγγέλματός τους, εν συνεχεία, όμως, διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα εξαιρούνται επί πενταετία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για την άσκηση τουνέου επαγγέλματός τους, ανεξαρτήτως του αν η αρχική έναρξη εργασιών είχε λάβει χώρα σε χρόνο προγενέστερο της πενταετίας από τη γένεση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης και ανεξαρτήτως του αν ο υπόχρεος είχε συμπληρώσει πέντε έτη ασκήσεως της αρχικής επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Τέλος, σε περίπτωση που για τη συμπλήρωση της πενταετίας στην άσκηση του επαγγέλματος, υπεβλήθη δήλωση διακοπής, τυχόν εκ νέου έναρξη εργασιών στο ίδιο κατ' αντικείμενο επάγγελμα δεν θεωρείται μεν ως πρώτη έναρξη, ο χρόνος, όμως, διακοπής δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της πενταετίας.

2. Οι περιπτώσεις της 5ετούς απαλλαγής από τέλος επιτηδεύματος (Ε.2065/2019)

1. Σε περίπτωση διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας και έναρξης εργασιών σε διαφορετικό αντικείμενο, ως πρώτη έναρξη εργασιών, κατά την έννοια του νόμου, λογίζεται αυτή που αφορά στην άσκηση του νέου επαγγέλματος (από την οποία ξεκινάει και η πενταετής περίοδος απαλλαγής από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος), ανεξάρτητα εάν ο υπόχρεος είχε συμπληρώσει πέντε έτη άσκησης της αρχικής επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Παράδειγμα: Επιτηδευματίας με έναρξη εργασιών στις 01/01/2013 με αντικείμενο παροχή υπηρεσιών εστίασης διακόπτει στις 31/12/2017 (σύνολο 5 έτη – απαλλαγή από τέλος επιτηδεύματος). Στη συνεχεία στις 01/01/2018 εκ νέου κάνει έναρξη εργασιών με αντικείμενο εμπόριο οικοδομικών υλικών (απαλλαγή εκ νέου για άλλα πέντε έτη – για το φορολογικό έτος 2018 και τα επόμενα τέσσερα).
2. Σε περίπτωση διακοπής και εκ νέου έναρξης εργασιών στην ίδια κατ' αντικείμενο επαγγελματική δραστηριότητα, για τη συμπλήρωση της κατά νόμο κρίσιμης πενταετίας, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διακοπής των εργασιών της επιχείρησης.
Παράδειγμα: Ελεύθερος επαγγελματίας με έναρξη εργασιών στις 01/01/2014 ως πολιτικός μηχανικός διακόπτει στις 31/12/2015 (σύνολο 2 χρόνια – απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος). Στη συνέχεια στις 01/01/2018 κάνει έναρξη εργασιών και πάλι ως πολιτικός μηχανικός (για το φορολογικό έτος 2018 και τα επόμενα δύο δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος μέχρι την συμπλήρωση της πενταετίας).
Σημειώνεται ότι, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος δεν απαιτείται, πάντως, η πραγματική άσκηση του επαγγέλματος, αλλά αρκεί η προ πενταετίας έναρξη εργασιών, εφόσον εν τω μεταξύ δεν επήλθε διακοπή με δήλωση στη φορολογική αρχή της σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας.

3. Οδηγίες για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Με την υπ’ αρ. Ε. 2065/23-04-2019 εγκύκλιό της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Συγκεκριμένα:
  • Χρήσεις 2013 και επόμενες
Για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τέλους επιτηδεύματος σε όσες περιπτώσεις πληρούνται οι προϋποθέσεις και αφορούν σε φορολογικά έτη στα οποία δεν έχει παραγραφεί η αξίωση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών (χρήσεις 2013 και εντεύθεν), οι φορολογούμενοι υποβάλλουν έγγραφο σχετικό αίτημα στις Δ.Ο.Υ. ώστε να εκδοθεί νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα), στην οποία δεν περιλαμβάνεται το τέλος επιτηδεύματος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ), χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
  • Φορολογικό έτος 2018
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος που θα βεβαιωθεί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.
  • Φορολογικά έτη 2015 και επόμενα
Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της εγκυκλίου Ε. 2065/2019, ήτοι 24/06/2019, θα δοθεί και η δυνατότητα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής των τροποποιητικών δηλώσεων, ώστε οι φορολογούμενοι να υποβάλλουν εκ νέου δήλωση (χωρίς ωστόσο να παρεμβαίνουν σε κάποιο από τα πεδία αυτής), προκειμένου να εκδοθεί νέα πράξη προσδιορισμού του φόρου στην οποία δεν περιλαμβάνεται το τέλος επιτηδεύματος, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ που αναρτήθηκε στις 21/06/2019 έχει επικαιροποιηθεί η εφαρμογή της υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων ως προς την επιβολή τέλους επιτηδεύματος για τα φορολογικά έτη 2015 και επόμενα. Η παραπάνω ανακοίνωση ισχύει και για τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος, που θα βεβαιωθεί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.
Δηλαδή, οι φορολογούμενοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή δηλώσεων και υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα φορολογικά έτη 2015, 2016, 2017 κατά περίπτωση, χωρίς καμία άλλη ενέργεια. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το φορολογικό έτους 2018 για όσους έχουν υποβάλλει δήλωση. Γι αυτούς που δεν υπέβαλλαν ακόμα δήλωση για το φορολογικό έτος 2018, η αρχική δήλωσή τους εκκαθαρίζεται πλέον χωρίς την βεβαίωση του τέλους επιτηδεύματος.
  • Έναρξη εργασιών προ του έτους 2008
Τέλος, επειδή προ του έτους 2008 η κωδικοποίηση των επαγγελμάτων στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ ήταν διαφορετική σε σχέση με την υφιστάμενη, οι φορολογούμενοι που είχαν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών βάσει της παλιάς κωδικοποίησης δεν εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, αλλά μόνο προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ., όπου απαιτείται να προσκομίζουν, μαζί με το έγγραφο αίτημά τους, και το αποδεικτικό της προηγούμενης έναρξης εργασιών που είχαν πραγματοποιήσει στην οποία περιγράφεται η τότε επαγγελματική τους δραστηριότητα, ώστε να κριθεί από τη Δ.Ο.Υ εάν πρόκειται για ίδιο ή συναφές ή, αντίθετα, διαφορετικό κατ' αντικείμενο επάγγελμα, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος σύμφωνα με την ανωτέρω ερμηνεία του ΣτΕ.

4. Απαιτείται Πλήρης Ψηφιοποίηση Φορολογικών Υπηρεσιών

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε μία σύγχρονη και ψηφιακή φορολογική διοίκηση δεν θα έπρεπε να απαιτηθεί καμία απολύτως ενέργεια από τους φορολογουμένους ή τους λογιστές τους, για την επιστροφή των ποσών και την υποβολή των δηλώσεων, περισσότερο δε μάλιστα όταν πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο προήλθε από την ίδια την φορολογική διοίκηση και συγκεκριμένα από τη μη ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων.
Θα έπρεπε, λοιπόν, απλά και μόνον να πιστωθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των επιτηδευματιών και των ελεύθερων επαγγελματιών με τα ποσά της επιστροφής,δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μεταξύ φορολογούμενων και φορολογικής διοίκησης. Απεναντίας, για ακόμα μια φορά, μεταφέρεται το διοικητικό και οικονομικό κόστος στους φορολογουμένους, στους λογιστές - φοροτεχνικούς, αλλά και στις φορολογικές υπηρεσίες.
Ολοκληρώνοντας, πιστεύουμε ότι η ψηφιοποίηση όλων των φορολογικών υπηρεσιών θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την φορολογική διοίκηση για τη διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, αλλά και την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των φορολογικών υπηρεσιών.

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Κατασχέσεις για όσους δεν ρυθμίσουν οφειλές ή χάσουν τις δόσεις


Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσίες

Αντιμέτωποι με κατασχέσεις σε μισθούς, συντάξεις, λοιπά εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικές καταθέσεις αναμένεται να βρεθούν όσοι φορολογούμενοι δεν εντάξουν στη ρύθμιση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 τις οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έγιναν ληξιπρόθεσμες έως τις 31-12-2018. Κατασχέσεις θα επιβληθούν και σε όσους οφειλέτες εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στη ρύθμιση αλλά στη συνέχεια δεν θα καταφέρουν να είναι συνεπείς με τους όρους της με αποτέλεσμα να τη χάσουν.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι φορολογούμενοι που αφήνουν ανεξόφλητα ή αρρύθμιστα τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης είναι εκτεθειμένοι ανά πάσα στιγμή στην επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως οι κατασχέσεις σε εισοδήματα, καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία, καθώς επίσης και οι πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων. 
Πρόσφατα, τέθηκε σε ισχύ μια νέα γενικευμένη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι όροι της οποίας περιλαμβάνονται στα άρθρα 98-109 του ν. 4611/2019. Με τη ρύθμιση αυτή δίδεται η δυνατότητα σε εκατομμύρια φορολογούμενους να εξοφλήσουν τμηματικά έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις οφειλές τους προς την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, τα Ελεγκτικά Κέντρα, τις ΔΟΥ και τα τελωνεία, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31-12-2018. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής οφειλετών στη νέα αυτή ρύθμιση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Όσοι οφειλέτες δεν υποβάλουν αιτήσεις υπαγωγής μέχρι την ημερομηνία αυτή καθώς και όσοι υποβάλουν αιτήσεις, ενταχθούν στη ρύθμιση αλλά στη συνέχεια την απολέσουν, λόγω αδυναμίας να τηρήσουν τους όρους της, θα αντιμετωπιστούν πλέον με αυστηρότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης υπό την έννοια ότι θα ληφθούν εναντίον τους όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.Σημειώνεται ότι η νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο χάνεται, με συνέπεια να καθίσταται για τον οφειλέτη που εντάχθηκε σ’ αυτήν υποχρεωτική η άμεση καταβολή ολόκληρου του ανεξόφλητου υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και η Φορολογική Διοίκηση να έχει το δικαίωμα άμεσης επιδίωξης είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία αναγκαστικά μέτρα, εφόσον ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
β) δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή,
γ) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή,
δ) υποπέσει καθ’ υποτροπή στις ακόλουθες παραβάσεις:
• μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης παρακράτησης φόρου,
• έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ή από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές,
• έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ),
• μη έκδοση φορολογικών στοιχείων ή έκδοση ή λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων.
Οι «παγίδες»
Περαιτέρω θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η νομοθεσία για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση κρύβει πολλές παγίδες για τους οφειλέτες με αρρύθμιστα χρέη. Συγκεκριμένα:
1 Κάθε ΔΟΥ δικαιούται να κατάσχει ακόμη και ακίνητο που ανήκει σε οφειλέτη της, εφόσον το ληξιπρόθεσμο χρέος του προς αυτήν υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Αν ένας φορολογούμενος οφείλει στο Δημόσιο ένα ποσό άνω των 500 ευρώ (π.χ. ένα ποσό της τάξεως των 3.000 ευρώ) και δεν έχει καθόλου καταθέσεις στις τράπεζες ούτε κάποια έσοδα ή εισοδήματα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν για να αποπληρωθεί η οφειλή του, τότε υπάρχει πιθανότητα να πληροφορηθεί ότι εκδόθηκε εντολή για κατάσχεση του σπιτιού του ή κάποιου άλλου ακινήτου που κατέχει. Η αρμόδια ΔΟΥ έχει δικαίωμα να δεσμεύσει και να κατάσχει ακίνητο ακόμη και για ένα σχετικά χαμηλό χρέος. Το «γράμμα» του νόμου προβλέπει ότι για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 500 ευρώ δύνανται να επιβληθούν όλα τα εναλλακτικά αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχέσεων ακινήτων. Συνεπώς, ο κίνδυνος να μπλέξει σε περιπέτειες με την ακίνητη περιουσία του όποιος χρωστά πάνω από 500 ευρώ στο Δημόσιο και δεν τα ‘χει πληρώσει εμπρόθεσμα ή δεν τα έχει ρυθμίσει σε δόσεις είναι υπαρκτός, έστω κι αν οι πιθανότητες να τον αντιμετωπίσει είναι πάρα πολύ μικρές.
2 Κάθε ΔΟΥ μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση αυτοκινήτου, σκάφους ή οποιουδήποτε άλλου κινητού περιουσιακού στοιχείου κατέχει ένας οφειλέτης της, εφόσον αυτός της χρωστάει πάνω από 500 ευρώ. Το όριο ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι το οποίο δεν επιτρέπονται κατασχέσεις ακινήτων ισχύει και για τις κατασχέσεις κινητών περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 500 ευρώ επιτρέπεται στις φορολογικές αρχές να κατάσχουν οποιαδήποτε κινητά περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών.
Μισθοί, ενοίκια
3  
Για οποιοδήποτε π
οσό ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δημόσιο, η αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής υπηρεσία (Ε.Μ.ΕΙΣ., Ελεγκτικό Κέντρο, ΔΟΥ ή Τελωνείο) έχει το δικαίωμα να κατάσχει τα ακόλουθα ποσά που τυχόν δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης:
α) Από ποσά μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων άνω των 1.000 και έως 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% επί του τμήματος πάνω από τα 1.000 και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ από ποσά άνω των 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού.
β) Το ποσό οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος καταβάλλεται περιοδικά στον οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.
γ) Το 1/5 των καταβαλλόμενων ημερομισθίων.
δ) Το 1/2 του εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα.
ε) Έως και το 100% των ενοικίων των οποίων επίκειται η είσπραξη, εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να λαμβάνει τέτοια εισοδήματα.
στ) Έως και το 100% των πάσης φύσεως αποζημιώσεων (π.χ. για απόλυση του οφειλέτη από την εργασία ή για ζημιά που υπέστη κάποιο ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο του κ.λπ.)
ζ) Έως και το 100% των πάσης φύσεως εισπράξεων από πωλήσεις προϊόντων ή οποιονδήποτε άλλων πραγμάτων (π.χ. ακινήτων, Ι.Χ. αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.).
η) Ολόκληρα τα ποσά των οικογενειακών επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, καθώς δεν έχει προβλεφθεί η νομοθετική κατοχύρωση του ακατάσχετου των συγκεκριμένων κοινωνικών παροχών. Οι κατασχέσεις των παραπάνω ποσών επιτρέπεται να γίνονται πριν την καταβολή τους στους δικαιούχους-οφειλέτες του Δημοσίου, δηλαδή ενώ τα ποσά αυτά βρίσκονται ακόμη στα χέρια εκείνων που πρόκειται να τα καταβάλουν (στα χέρια τρίτων, δηλαδή στα χέρια των εργοδοτών αν πρόκειται για μισθούς ή των ασφαλιστικών ταμείων αν πρόκειται για συντάξεις ή άλλες παροχές ή στα χέρια των ενοικιαστών αν πρόκειται για ενοίκια ή στα χέρια των αγοραστών αν πρόκειται για ποσά από πωλήσεις, στα χέρια του ΟΠΕΚΑ αν πρόκειται για οικογενειακά επιδόματα κ.λπ.).

Καταθέσεις
4 Για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσμου χρέους προς το Δημόσιο άνω των 30 ευρώ, η αρμόδια ΔΟΥ έχει δικαίωμα να κατάσχει ποσά από τις καταθέσεις του οφειλέτη στις τράπεζες. Εξαιρούνται ορισμένα κοινωνικά επιδόματα, όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, το επίδομα θέρμανσης, η διατροφή ανηλίκου τέκνου και κάθε άλλο επίδομα που έχει χαρακτηριστεί ως «ακατάσχετο» από τη νομοθεσία που το προβλέπει. Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε ποσά τέτοιων επιδομάτων κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό δικαιούχου, ο οφειλέτης πρέπει να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ για περιορισμό της κατάσχεσης ώστε τα ποσά αυτά να εξαιρεθούν από τα κατασχετέα και να αποδεσμευτούν. 
Ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ 
Πάντως οι οφειλέτες, ακόμη κι αν δεν έχουν ρυθμίσει ή δεν μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, έχουν τουλάχιστον το δικαίωμα να προστατεύσουν από τον κίνδυνο των κατασχέσεων τα τακτικά καταβαλλόμενα, μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών ασφαλιστικών επιδομάτων και παροχών, τα οποία δικαιούνται. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για κάθε οφειλέτη της Φορολογικής Διοίκησης ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ όσον αφορά τα ποσά των καταθέσεών του σε ένα λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα.
Όμως, για να ισχύσει το ακατάσχετο αυτό όριο, ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική δήλωση στο σύστημα ΤAXISNET. Εφόσον ο οφειλέτης έχει τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο πιστώνονται κάθε μήνα ποσά μισθών ή συντάξεων ή άλλων ασφαλιστικών βοηθημάτων ή κοινωνικών επιδομάτων οφείλει να γνωστοποιήσει αυτό τον λογαριασμό στη Φορολογική Διοίκηση, ώστε να μην κατάσχονται από αυτόν υπόλοιπα χαμηλότερα των 1.250 ευρώ.

NAFTEMPORIKI.GR
Του Γιώργου Παλαιτσάκη

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019

Στο 6,66% οι εισφορές για νέους


Τη μείωση των εργοδοτικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών από την 1η/1/ 2019 για τον κλάδο κύριας σύνταξης στο 6,66%, επί των μικτών αποδοχών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας μέχρι 25 ετών, από το 13,33% που ήταν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018, ορίζει η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.
Η μείωση αφορά όλους τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση και ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών τους. Το ποσό που προκύπτει από την καταβολή των μειωμένων εργοδοτικών εισφορών καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ουσιαστικά πρόκειται για πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών η οποία υπολογίζεται σε 43,29 ευρώ ανά εργαζόμενο κάτω των 25 ετών και αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής αύξησης της μισθολογικής και μη μισθολογικής δαπάνης, από την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού των 510,95 ευρώ και την αναπροσαρμογή του στα 650 ευρώ που ισχύει από τον περασμένο Φεβρουάριο.
Πότε ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει επιστροφή εισφορών
Αξίζει να επισημανθεί ότι εάν ο εργοδότης καταβάλλει πλήρη ασφαλιστική εισφορά για μισθωτό που ήδη απασχολεί και πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, μπορεί να ζητήσει τον συμψηφισμό ή την επιστροφή του επιδοτούμενου μέρους της ασφαλιστικής εισφοράς, από την 01.01.2019 στην περίπτωση που η πρόσληψη έχει προηγηθεί της έναρξης του προγράμματος. Για να γίνει αυτή η διαδικασία της επιστροφής εισφορών ή του συμψηφισμού τους, θα πρέπει οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς και έχουν υποβάλει ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων από την 1η Ιανουαρίου του 2019, αλλά χωρίς τη χρήση του ποσοστού της επιδότησης κατά 6,66%, να απευθυνθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Μισθωτών του ΕΦΚΑ, υποβάλλοντας Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ (ΔΜΣΑ).
Η υπαγωγή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα καταβολής των μειωμένων εργοδοτικών εισφορών προσδιορίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης του μισθωτού και μέχρι τον μήνα που συμπληρώνεται το 25ο έτος της ηλικίας. Στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας είναι προγενέστερη της έναρξης του προγράμματος, η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται μειωμένη από την 01/01/ 2019 και εφεξής.
Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Θα πρέπει να ασκούν οικονομική δραστηριότητα και να δραστηριοποιούνται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
2. Να απασχολούν εργαζόμενους ηλικίας έως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή με ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.
3. Οι εργοδότες των εν λόγω επιχειρήσεων θα πρέπει να τηρούν την εργατική νομοθεσία. Ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του κυρώσεις για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας.
Ποιες επιχειρήσεις αποκλείονται από το πρόγραμμα
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αποκλείονται από το πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών οι εργοδότες των επιχειρήσεων που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 40 το Ν.4488/2017. Συγκεκριμένα:
1. Αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, οι επιχειρήσεις που έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Προσοχή. Οι κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2. Ο έλεγχος για την επιβολή των κυρώσεων πραγματοποιείται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων διαχείρισης και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Μέχρι τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση των υπουργών Οικονομίας, και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο δυνητικός δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω επιδότηση εργοδοτικών εισφορών αφορά αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο κύριας σύνταξης, ενώ δεν επέρχεται καμία τροποποίηση στα λοιπά ποσοστά ασφαλίστρων (δηλ. για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και συνεισπραττόμενους κλάδους).
Του Στέλιου Παπαπέτρου
@naftemporiki.gr