Ποιες εργασίες υπάγονται στο εργόσημο;
Βάσει του πιο πρόσφατου νόμου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4144/2013 οι εργασίες που υπάγονται στο εργόσημο είναι οι εξής:
1. Το κατ΄ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες φροντίδας, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες
i. οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά: οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί)
ii. οι κηπουρικές εργασίες
iii. η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών
iv. η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες
v. οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση
vi. η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας)
vii. οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες
viii. η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων
ix. οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος)
2. Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, που καλύπτεται από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας
3. Οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2639/1998 (Α΄ 205)
4. Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής, με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη
5. οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ΄ οίκον ή σε άλλο χώρο
6. οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market)
Επιπλέον, με τις τελευταίες αλλαγές βάσει του αρ.129 του Ν.4611/2019 και της Εγκυκλίου του ΕΦΚΑ 49/2018, προστίθενται και οι εξής εργασίες στο εργόσημο :
· Το απασχολούμενο προσωπικό από Π.Α.Ε., Κ.Α.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού κερδοσκοπικά ή μη, αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων στα γήπεδα παντός είδους αθλητικών αγώνων, αμειβόμενο με την ώρα, την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα.
· Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων αθλημάτων επαγγελματικής κατηγορίας στους οποίους συμμετέχουν Α.Α.Ε.
· Οι απασχολούμενοι ως κομπάρσοι σε τηλεοπτικές εκπομπές ή παραγωγές κινηματογραφικών ταινιών ή διαφημίσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα
· Οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα και δεν απασχολούνται ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλη εταιρείας
· Το προσωπικό συνοδείας το οποίο παρέχει υπηρεσίες για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία τα οποία συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για ΑΜΕΑ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν. 2646/1998 (Α΄ 236)
  • Πως γίνονται οι κρατήσεις στο εργόσημο ;
Οι κρατήσεις που γίνονται στο εργόσημο είναι 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του εργοσήμου και καλύπτουν :
- 14,45% για τον κλάδο σύνταξης
- 4,65% για τον κλάδο ασθένειας σε είδος
- 0,86% για τον κλάδο ασθένειας σε χρήμα
- 4,32% για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης
- 0,72% για τον τ. ΟΕΚ.
Έτσι λοιπόν, οι μέρες ασφάλισης προκύπτουν ύστερα από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών που έχουν παρακρατηθεί μέσω του εργοσήμου, με τις εισφορές που αντιστοιχούν στο ημερομίσθιο ενός ανειδίκευτου εργάτη.
Εάν κάποιος θελήσει να βρει πόσο θα του κοστίσει μια εργασία συνολικά, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού τον κρατήσεων, μπορεί να υπολογίσει την καθαρή αμοιβή x 1,333, ώστε να βρει την ονομαστική αξία του εργοσήμου.
Δηλαδή, καθαρή αμοιβή 300€ x 1,333 = 400 € (Ονομαστική αξία Εργόσημου)
  • Ποιος εκδίδει το εργόσημο ;
Υπόχρεος για την έκδοση του εργοσήμου είναι ο εργοδότης, ο οποίος μέσω των τραπεζών και των ΕΛΤΑ μπορεί να εκδώσει την ειδική επιταγή «Εργόσημο», έχοντας μαζί του Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που θελήσει η εξαργύρωση του εργοσήμου να γίνει με πίστωση στον λογαριασμού του εργαζομένου, θα πρέπει ο εργοδότης να προσκομίσει περαιτέρω το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του εργαζομένου. Τέλος, ο χρόνος ισχύος του εργοσήμου είναι 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.
Πηγή: e-forologia

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Συστέγαση επιχειρήσεων

Η σημασία που έχει το οργανόγραμμα σε μια επιχείρηση

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) - τα θετικά και τα αρνητικά της επιλογής της