Πώς Φορολογούνται Σήμερα οι Επιχειρήσεις ?Η υπερφορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην χώρα μας είναι μια σημαντική παράμετρος που λειτουργεί εις βάρος των επενδύσεων και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Η σημερινή κυβέρνηση έχει ως στόχο σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα αυτό και καλείται να φανεί συνεπής στις εξαγγελίες της.
Η σύνδεση της πάταξης της φοροδιαφυγής με την μείωση των φορολογικών συντελεστών αποτελεί μονόδρομο και αναγκαία τομή.
Ας δούμε όμως με αριθμούς τι ισχύει σήμερα και ποιοι είναι αυτοί που επιβαρύνονται περισσότερο:
Φορολογία Επιχειρήσεων σήμερα
Οι ατομικές επιχειρήσεις (ελεύθεροι επαγγελματίες - αυτοαπασχολούμενοι), φορολογούνται με βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, χωρίς όμως την έκπτωση φόρου (αφορολόγητο). Κλίμακα του άρθρου 15 του Ν.4172/2013
Συντελεστές – όρια Κέρδους (Έσοδα – Έξοδα)
  • 22% από 1 έως 20.000 ευρώ. 
  • 29% από 20.001 έως 30.000 ευρώ
  • 37% από 30.001 έως 40.000 ευρώ. 
  • 45% άνω των 40.001 ευρώ. 
Συντελεστής Προκαταβολής φόρου 100%, ο οποίος για το πρώτο έτος λειτουργίας διαμορφώνεται στο 50%.
Οι ομόρρυθμες ΟΕ και οι ετερόρρυθμες επιχειρήσεις ΕΕ (με απλογραφικά, ή, διπλογραφικά βιβλία), οι ΕΠΕ, οι ΙΚΕ καθώς και οι ΑΕ, φορολογούνται πλέον με συντελεστή 29% ανεξαρτήτως ύψους κερδών. 
Συντελεστής Προκαταβολής φόρου 100%, ο οποίος για τα πρώτα τρία (3) έτη λειτουργίας διαμορφώνεται στο 50%.
Συντελεστής Φόρου Μερισμάτων: 10% στα προ φόρων κέρδη.
Εξαιρούνται οι:
  • Ατομική επιχείρηση.
  • ΟΕ & ΕΕ με απλογραφικά βιβλία.
Συνεπώς & συγκριτικά:
ΚΕΡΔΗ        ΦΟΡΟΣ            ΦΟΡΟΣ
                 ΑΤΟΜ.ΕΠΙΧ.     ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
20.000      4.400                5.800
30.000      7.300                8.700
40.000     11.000              11.600
50.000     15.500             14.500
60.000     20.000             17.400  
100.000   38.000             29.000
Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα της αναγκαιότητας αλλαγών στο φορολογικό πλαίσιο που παρά τις συνεχείς επεμβάσεις lifting έχει αποτύχει καθολικά.
Η φορολογία για να είναι αποδεκτή και δεδομένη θα πρέπει να συνοδεύεται και από ένα σύνολο υποστηρικτικών ενεργειών.
Εκπαίδευση της κοινωνίας, φοροαπαλλαγές στις επενδύσεις και την καινοτομία, ελέγχους και αυστηρές ποινές στο φορολογικό έγκλημα, χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές.
Ένα είναι το σίγουρο.. οι αλλαγές που έρχονται θα είναι πολλές και οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα!

Το γραφείο μας είναι στην διάθεσή σας για πληρέστερη ενημέρωση

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Συστέγαση επιχειρήσεων

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) - τα θετικά και τα αρνητικά της επιλογής της

Η σημασία που έχει το οργανόγραμμα σε μια επιχείρηση