Νέο Ασφαλιστικό - Νέες εισφορές για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες

Κάντε κλίκ στην εικόνα για μεγέθυνση

Όλοι οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες (πρ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) και αγρότες (πρ. ΟΓΑ) εντάσσονται από 1/1/2020 σε 6 κατηγορίες, με σταθερά ποσά μηνιαίων εισφορών κύριας σύνταξης και υγείας. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις 6 κατηγορίες. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει κατηγορία με αίτησή του, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη και ελάχιστη των 220 ευρώ το μήνα για τους επαγγελματίες και 121 για τους αγρότες. Για τους αγρότες διατηρείται η μεταβατική περίοδος και οι εισφορές κλάδου σύνταξης αυξάνονται από 2 έως 8 ευρώ το 2021 και το 2022.

Με αίτηση που θα υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, οι επαγγελματίες και αγρότες μπορούν να επιλέξουν ανώτερη ή κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγονται. Η αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ωστόσο η μετάταξη θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης. Η αλλαγή δηλαδή θα είναι δυνατό να γίνεται κάθε χρόνο. Προσοχή, οι επαγγελματίες και αγρότες κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια κατηγορία που κατατάσσονται για κύρια σύνταξη.

Ειδική υποκατώτατη κατηγορία θεσπίζεται για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους για τα πρώτα 5 έτη από την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος. Η ένταξη στην ειδική κατηγορία απαιτεί αίτηση από τον ασφαλισμένο. Χρήση του ευεργετήματος είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της άσκησης του επαγγέλματος δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη της έκπτωσης αργότερα. Η καταβολή μειωμένης εισφοράς έως και μια 5ετία για τους νέους επαγγελματίες δεν συνιστά ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. Παύει επίσης να είναι ασφαλιστική οφειλή και η «έκπτωση» που παρείχε ο νόμος Κατρούγκαλου στους νέους επιστήμονες κάτω της 5ετίας. Αντίθετα, οι συνταξιούχοι που ξεκινούν επάγγελμα ασφαλιστέο στον ΕΦΚΑ δεν θα έχουν την έκπτωση της πρώτης 5ετίας.

Στο νόμο υπάρχει και μεταβατική διάταξη για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες του πρ. ΟΑΕΕ κάτω 5ετίας που δεν ήταν δικαιούχοι της έκπτωσης στο παλαιό καθεστώς. Προβλέπεται πως εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει την πρώτη 5ετία δραστηριότητας, μπορούν να ενταχθούν στην υποκατώτατη κατηγορία των 126 ευρώ για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται μέχρι την συμπλήρωση της 5ετίας. Στο προσχέδιο νόμου δεν συμπεριλαμβάνεται ειδική υποκατηγορία εισφορών για τους νέους αγρότες με έως 5 έτη δραστηριότητας. Όπως και στο σημερινό σύστημα, οι εισφορές καταβάλλονται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που αυτές αφορούν. Διατηρούνται τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Συστέγαση επιχειρήσεων

Η σημασία που έχει το οργανόγραμμα σε μια επιχείρηση

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) - τα θετικά και τα αρνητικά της επιλογής της