Ηλεκτρονικά Βιβλία (Η πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ).... ξέρουμε τι είναι ;;;

 

          
Πάνω από 1.000.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεωθούν από το 2021 να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXISnet τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν και να τηρούν ηλεκτρονικά τα φορολογικά βιβλία τους. 

Μεγάλο στοίχημα για όλους και πιο πολύ για τις επιχειρήσεις που θα αναγκαστούν λόγω των προστίμων να επαναξιολογήσουν τις λογιστικές υπηρεσίες που πληρώνουν ΚΑΘΩΣ και αυτές που λαμβάνουν

Το μέτρο θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή εντός του φθινοπώρου του τρέχοντος έτους και θα καταστεί υποχρεωτικό για όλους τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες από το επόμενο έτος.

H νέα διαδικασία θα απασχολήσει πολύ τους μηχανογράφους και τους λογιστές φορτώνοντας με πλέον ώρες απασχόλησης την ήδη επιβαρυμένη καθημερηνότητα τους λόγω της πανδημίας.

Οι επιχειρήσεις θα συμβάλουν στην υλοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων με την οργάνωσή τους και την μηνιαία τροφοδότηση των παραστατικών στα λογιστικά γραφεία προς επεξεργασία και ανάρτηση αυτών στην πλατφόρμα mydata.

Μακροπρόθεσμα τα οφέλη της ηλεκτρονικής τήρησης των φορολογικών βιβλίων θα είναι σημαντικά αλλά δεν θα πρέπει να παραλείπουμε το επιπλέον κόστος που θα απαιτηθεί να πληρώσει η αγορά σε εταιρείες μηχανογράφησης και λογιστικές υπηρεσίες.     

Με το σύστημα της ηλεκτρονικής τήρησης των φορολογικών βιβλίων θα αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος, θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες καταβολής των επιστρεπτέων ποσών φόρων στους συνεπείς επιχειρηματίες, ενώ παράλληλα θα διευκολυνθούν οι φορολογικοί έλεγχοι. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό στον οποίο έχει προβεί η ΑΑΔΕ, στο σύστημα TAXISnet θα λειτουργήσει μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία myData (my Digital Accounting and Tax Application). Στην ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα κάθε επιχείρηση και ελεύθερος επαγγελματίας θα εισέρχεται με τους κωδικούς του TAXISnet, θα καταχωρεί τα δεδομένα των τιμολογίων και των αποδείξεων που εκδίδει και για κάθε διαβίβαση θα αποκτά έναν Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΜΑΡΚ). Παράλληλα, οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα είναι λήπτες των τιμολογίων θα βλέπουν στα δικά τους ηλεκτρονικά βιβλία τα τιμολόγια που τους έχουν εκδοθεί.

Αναλυτικά, το σύστημα τήρησης των ηλεκτρονικών βιβλίων θα περιλαμβάνει δύο ηλεκτρονικά βιβλία:

1. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου θα καταχωρείται η σύνοψη των παραστατικών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων, θα γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και θα διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

2. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της επιχείρησης (η διαφορά εσόδων - εξόδων) σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Σημαντική παράμετρος όλου του σχεδιασμού είναι η πλήρη συμφωνία των παραστατικών που εκδίδονται από τον εκδότη και αυτών που καταχωρούνται από τον λήπτη με απόλυτη χρονική ταύτιση. Αποκλίσεις δεν δικαιολογούνται και τιμολόγια δεν αγνοούνται.


bkarkelis   Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Συστέγαση επιχειρήσεων

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) - τα θετικά και τα αρνητικά της επιλογής της

Η σημασία που έχει το οργανόγραμμα σε μια επιχείρηση