Ηλεκτρονικά βιβλία MY DATA.... βασικές οδηγίες

 Από 01/07/2021  θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τα ηλεκτρονικά βιβλία MY DATA.

Τα παραστατικά που εκδίδουν οι επιχειρήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, θα πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA μέχρι την 31η/10/2021.


Το μεγαλύτερο μέρος της δουλείας θα γίνει από εμάς τους λογιστές (αγορές - δαπάνες) 

αλλά ...

αυτό που θα χρειαστεί να κάνουν οι επιχειρήσεις είναι να μηχανογραφηθούν στο κομμάτι των πωλήσεων.

Τέλος τα χειρόγραφα τιμολόγια πώλησης λοιπόν.

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μηχανογραφημένα και αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ. 
(τα δελτία αποστολής πώλησης μπορούν να συνεχίσουν χειρόγραφα)

Η πρόταση που έχουμε είναι μια web εφαρμογή με μηνιαίο κόστος, χωρίς περιττά έξοδα, που κάνει αυτή την δουλεία (της έκδοσης των παραστατικών μηχανογραφικά) 
προσφέροντας παράλληλα πολλές δυνατότητες οργάνωσης και εκτυπώσεων

* Οι ταμιακές μηχανές επίσης θα συνδεθούν με την ΑΑΔΕ. (έχουν την δυνατότητα και θα το δούμε με τους τεχνικούς αυτών)


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Συστέγαση επιχειρήσεων

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) - τα θετικά και τα αρνητικά της επιλογής της

Η σημασία που έχει το οργανόγραμμα σε μια επιχείρηση